• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

Galeria - Spotkanie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów

12 lutego z udziałem Anny Kirchner - wiceprezes PTTK , oddział Podlasie, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyło się spotkanie, podczas którego wybrano w tajnym głosowaniu członków Zarządu Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Wskazano także 4 delegatów na zjazd wyborczy oddziału PTTK, który odbędzie się 2 kwietnia w Siedlcach.