Galeria - Wakacje w Łukowskim Ośrodku Kultury

Bal był ostatnim punktem programu pierwszego turnusu „Wakacji Ł'O.K”. Wzięło w nim udział 41 dzieci. Drugi turnus rozpoczyna się już w poniedziałek 17 lipca.