• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

Galeria - Śląsk na Majówce w Reymontówce

Jak co roku w maju, swoje podwoje dla mieszkańców regionu szerzej otwiera Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. W niedzielę, 20 maja odbyła się tam jubileuszowa Majówka.