Galeria - Gr. 3 - na pielgrzymim szlaku

Grupa 3 Perłowa; Patron Grupy: Św. Stanisław Grupa z Siedlec; Liczba Pątników: 128; Przewodnik: ks. Radosław Piotrowski; Przebyte kilometry: 389. Grupa ,,Trójeczka” jest grupą bardzo młodą wiekowo, chociaż jej trzon stanowią doświadczeni pątnicy. Od czasu reaktywacji ,,trójeczki” w 2017 r. liczba jej uczestników wzrosła o 40 procent i wynosi obecnie prawie 130 osób. Grupa jest zdyscyplinowana, jej uczestnicy pomagają sobie, panuje duch dynamicznej radości i miłości praktycznej- okazywania życzliwości i uśmiechu nawet, a może zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Grupa prowadzona przez x. Radka Piotrowskiego i x. Sebastiana Biska rozważała tematy dotyczące obdarowania nas i otwarcia na Ducha Św. a także 200-lecie Diecezji Siedleckiej i 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.