Galeria - Międzynarodowy Plener Malarski w Reymontówce

W dniach 4 - 17 listopada, w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach goszczą artyści z Polski i zagranicy na Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Sztuka bez granic – Barwy Niepodległości”. Organizatorem pleneru jest Stowarzyszenie „Centrum Edukacyjne” z siedzibą w Siedlcach , przy współpracy z Powiatem Siedleckim i Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.