Galeria - W Siemiatyczach odbył się konwent osób z niepełnosprawnościami - Aktywni Obywatele i Obywatelki

O udziale osób niepełnosprawnych w wyborach i życiu społecznym rozmawiano w piątek, 20 września w Siemiatyczach podczas konwentu osób z niepełnosprawnościami. Anna Drobarz, prezeska Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami zwracała uwagę, że była to okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji nad tematami, które są wspólne dla wielu regionów, ale też do pochylenia się nad specyfiką powiatu siemiatyckiego. Jak pokazała dyskusja, jedna z największych trudności zgłaszanych przez mieszkańców Siemiatycz i okolic, to brak transportu publicznego.