Galeria - Odnowiona i wyposażona stołówka szkolna w specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim w I semestrze bieżącego roku szkolnego przystąpił do Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizowane zadanie obejmowało doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej - kuchnia i jadalnia.