Galeria - Garwolin: w stulecie powołania Rządu Obrony Narodowej

100 lat temu, 24 lipca 1920 roku, został powołany Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa, jeden z najdłużej sprawujących władzę gabinetów II Rzeczpospolitej. Historycy oceniają, że rząd ten ocalił Polskę od zagłady, którą gotowali jej bolszewicy. 23 lipca w Garwolinie zorganizowana została konferencja historyczno- naukowa poświęcona temu ważnemu w dziejach Polski wydarzeniu. Miała ona charakter ogólnopolski. - Konferencja, która u nas się odbyła, była jedną z pierwszych, którą zainaugurowaliśmy na naszym terenie, myślę, że i w Polsce. Uczestniczyło sporo osób z naszego terenu, ale również osoby spoza, z Warszawy, posłowie, samorządowcy.