Galeria - Huszlew: 80 rocznica męczeństwa bł. ks. Zygmunta Sajny i spotkanie misjonarzy

W czwartek 17 września huszlewscy parafianie licznie zgromadzili się na Eucharystii, aby uczcić błogosławionego ks. Zygmunta Sajnę. Po Mszy św. władze Gminy Huszlew: Wójt p. Stanisław Stefaniuk, Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Wawryniuk, Wiceprze-wodniczący p. Andrzej Kozak i sołtys Żurawlówki p. Krzysztof Kasprzak złożyli wiązankę kwiatów przy kapliczce, upamiętniającej miejsce urodzenia bł. ks. Zygmunta.