Galeria - Konwiwencja w Ziemi Świętej pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego

Dziewiętnastu prezbiterów z diecezji siedleckiej rozpoczęło konwiwencję na górze błogosławieństw w Domus Galilaeae międzynarodowym centrum formacji Drogi Neokatechumenalnej w środę, 8 lutego.