• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

Klub Seniora

Klub Seniora w Rzeczycy przedstawił sztukę teatralną zatytułowaną „Czerwony Kapturek”. Przedstawienie odbyło się w miejscowej Szkole Podstawowej.

Marek Zdanowski

Marek Zdanowski, kanclerz siedleckiej loży BCC był gościem Marcina Jabłkowskiego w piątkowej audycji „O Tym Się Mówi” na antenie Radia Podlasie. Tematem rozmowy była sytuacja związana z ASF i działania Rządu na rzecz rozwiązania problemu.

OSP Zeliszew

Konkurencje sportowe, pokaz akcji gaśniczej, słodki poczęstunek - to wszystko zorganizowali po raz drugi dla dzieci strażacy OSP w Żeliszewie Podkościelnym (gmina Kotuń). Na terenie miejscowego boiska sportowego odbył się festyn.

Pielegniarki

Zamiast płacić pielęgniarkom za przepracowane godziny nadliczbowe, w ramach oszczędności, w garwolińskim szpitalu powiatowym praktykowana jest zasada udzielania pracownikom czasu wolnego od pracy. Co z płacą minimalną pielęgniarek pełniących dyżury w Nocnej Pomocy Lekarskiej i obsadą średniego personelu na niektórych oddziałach szpitalnych, w tym ginekologiczno - położniczym, który nie ma najlepszego wyniku finansowego.

Absolutorium

Ośmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości „wstrzymało się”od głosowania za udzieleniem Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016, pozostałych 13 radnych z koalicji rządzącej powiatem i jeden z PiS byli „za”. Sesja absolutoryjna przebiegała sprawnie, a dyskusja nad wykonaniem budżetu była merytoryczna, chociaż czasami delikatnie wykraczała poza ramy omawianych zagadnień. Relacja Waldemara Jaronia

ROGOZNICA

21 czerwca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogoźnicy koło Międzyrzeca odbyła się IV Gala Mistrzów. 48 najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Międzyrzec zostało nagrodzonych. Najważniejsze są wyróżnienia w nauce za najwyższą średnią ocen. W tym roku szkolnym spośród szkół podstawowych i gimnazjów najwyższą średnią ocen 5,69 uzyskała Wiktoria Kopron – z gimnazjum w Jelnicy.

OLSZANKA

Wójt Jan Parol otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy Olszanka. 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji radni głosowali za udzieleniem absolutorium. - Gmina nasza jest biedna, ale współpraca Rady z Wójtem układa się dobrze – mówi Przewodniczący Rady Gminy Olszanka Jan Parol. Staramy się dobrze gospodarować budżetem gminy i efekt jest taki, że wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium. Dziękuję wszystkim radnym - powiedział Radiu Podlasie Wójt Gminy Olszanka Jan Parol. Sesja odbyła się 22 czerwca.

ZAKLAD

W nietypowej lekcji uczestniczyli pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej nr 12 w Siedlcach. Placówkę odwiedzili funkcjonariusze Służby Więziennej z Siedlec wraz z psem tropiącym. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań i brali udział w doświadczeniach przygotowanych przez mundurowych. Posłuchaj reportażu Kamila Skorupskiego:

ZS w Olszance

Kończy się rok szkolny 2016/2017. Do Zespołu Szkół w Olszance uczęszcza około 150 uczniów. 21 czerwca, 34 uczniów III klas gimnazjalnych odebrało świadectwa ukończenia szkoły.