ROGOZNICA

21 czerwca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogoźnicy koło Międzyrzeca odbyła się IV Gala Mistrzów. 48 najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Międzyrzec zostało nagrodzonych. Najważniejsze są wyróżnienia w nauce za najwyższą średnią ocen. W tym roku szkolnym spośród szkół podstawowych i gimnazjów najwyższą średnią ocen 5,69 uzyskała Wiktoria Kopron – z gimnazjum w Jelnicy.

OLSZANKA

Wójt Jan Parol otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy Olszanka. 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji radni głosowali za udzieleniem absolutorium. - Gmina nasza jest biedna, ale współpraca Rady z Wójtem układa się dobrze – mówi Przewodniczący Rady Gminy Olszanka Jan Parol. Staramy się dobrze gospodarować budżetem gminy i efekt jest taki, że wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium. Dziękuję wszystkim radnym - powiedział Radiu Podlasie Wójt Gminy Olszanka Jan Parol. Sesja odbyła się 22 czerwca.

ZAKLAD

W nietypowej lekcji uczestniczyli pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej nr 12 w Siedlcach. Placówkę odwiedzili funkcjonariusze Służby Więziennej z Siedlec wraz z psem tropiącym. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań i brali udział w doświadczeniach przygotowanych przez mundurowych. Posłuchaj reportażu Kamila Skorupskiego:

ZS w Olszance

Kończy się rok szkolny 2016/2017. Do Zespołu Szkół w Olszance uczęszcza około 150 uczniów. 21 czerwca, 34 uczniów III klas gimnazjalnych odebrało świadectwa ukończenia szkoły.

Grzegorz Skwierczynski

Kiedyś działacz społeczny i samorządowiec, potem parlamentarzysta, a obecnie doradca od budowania wizerunku politycznego – Grzegorz Skwierczyński był gościem Marcina Jabłkowskiego w czwartkowej audycji „O Tym Się Mówi” na antenie Radia Podlasie. Rozmowa dotyczyła szans, jakie stoją przed naszym regionem w związku z silną reprezentacją w Rządzie i Parlamencie oraz możliwości zaistnienia na lokalnej scenie samorządowej.

Jerzy Jaron

Władze samorządowe gminy Miastków Kościelny dużą wagę przywiązują do budowy i modernizacji dróg przebiegających przez teren gminy. Obecnie trwają przygotowania do napraw dwóch odcinków dróg, które przyczynią się między innymi do poprawy bezpieczeństwa dowożonych do szkoły dzieci i komunikacji w gminie.

Janusz Koziol

Zgodnie z kalendarzem samorządowym czerwiec to miesiąc, w którym odbywają się sesje absolutoryjne. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz zarządy powiatów i województw występują o udzielenie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W powiecie łukowskim, tradycyjna coroczna sesja absolutoryjna odbyła się w środę 21 czerwca.

Wieslaw Gaska

Radni jednogłośnie skwitowali wójta gminy Borowie za realizację ubiegłorocznego budżetu, który był zrównoważony i wynosił po stronie dochodów i wydatków niewiele ponad 24 mln zł. Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2,7 mln zł, którą spowodowało opóźnienie przez wykonawcę realizacji dużej inwestycji w siedmiu wioskach.

ROLNICY

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 16 czerwca. Audycja pod redakcją Andrzeja Ilczuka jest emitowana przez KRP w piątek o 13.40