dozynki

Powiatowe Święto Plonów powiatu łosickiego odbyło się 20 sierpnia w Olszance. Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia wieńców dożynkowych i Mszy św. w kościele parafialnym w Hadynowie. Eucharystii przewodniczył dziekan dekanatu łosickiego ks. kanonik Sławomir Kapitan.

PRZEDSZKOLE

Przy parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim powstało przedszkole. Oficjalnie rozpoczęło działalność 1 lipca, powiedział Radiu Podlasie proboszcz parafii Najświętszej Opatrzności Bożej ks. Zbigniew Karolak, z którym rozmawiała Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

PROJEKT

"Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim" to garwoliński projekt profilaktyczny nagrodzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Realizowany jest w partnerstwie Komendy Powiatowej Policji i Gminy Garwolin.

wojt Mariusz Osiak

W Urzędzie Gminy Łuków rozstrzygnięto konkurs na wybór wykonawcy nowej nawierzchni na pięciu szkolnych boiskach. Firma, która wygrała przetarg zaoferowała, że wykona zadanie za niespełna milion złotych. Nowe nawierzchnie mają być gotowe do 15 września.

KOTUN

Na początku sierpnia samorządy rozpoczęły przyjmowanie nowych wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”. Rodzice mogą ubiegać się o świadczenie, ale już na nieco innych zasadach niż rok temu. Jakim zainteresowaniem cieszy się program w gminie Kotuń i czy nowe warunki wpłyną na liczbę wydawanych świadczeń - o tym rozmawiał z Grażyną Rybak, kierownikiem Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej Kamil Skorupski:

Katarzyna Nozdryn-Plotnicka

Zaniedbanie, nieświadomość czy może celowe działanie? Magistrat podjął zdecydowane działania mające na celu uporządkowanie bałaganu w koszach przy odbiorze śmieci. Osoby, które zadeklarowały segregację śmieci, a tego nie robią, muszą liczyć się z konsekwencjami. Rozpoczęły się cykliczne kontrole zawartości wystawianych koszy.

ZUS

Czy to wybór czy konieczność? Czy trzeba zwolnić się z pracy? Jakie formalności są z tym związane ? Jakie dokumenty trzeba złożyć? - to tematy kolejnej audycji z cyklu „Twoja emerytura – Twój wybór. Emerytalne środy w Katolickim Radiu Podlasie”.

apel

Zakończyła się Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Wielu pielgrzymów z grupy 14a dawało świadectwo, jak wielkim wsparciem była dla nich modlitwa podejmowana przez pielgrzymów duchowych w kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

Twoja emerytura – Twój wybor

Renta z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w kontekście obniżenia wieku emerytalnego - to tematy kolejnej audycji z cyklu „Twoja emerytura – Twój wybór. Emerytalne środy w Katolickim Radiu Podlasie”.