STRAZ

10-lecie istnienia obchodzi w tym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Podebłociu w gminie Trojanów, która jest jedną z najmłodszych w powiecie garwolińskim. I choć to cyfrowo niski jubileusz, strażacy mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami, z włączenia do elitarnej grupy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Roman Laszuk

Łowczy Okręgowy w Białej Podlaskiej Roman Laszuk był gościem Marcina Jabłkowskiego w poniedziałkowej (17 lipca) audycji O Tym Się Mówi na antenie Radia Podlasie.

Burza w lesie

Zagrożenia w lasach spowodowane ostatnimi burzami. Połamane gałęzie i całe drzewa stanowią niebezpieczeństwo dla korzystających z lasów. Zgięte drzewo może się w każdej chwili podnieść ze względu na duże naprężenie drewna. Może na nas spaść zwisająca, naderwana gałąź, lub- prozaicznie- możemy się potknąć i pokaleczyć.

PARCZEW POLICJA

5 tysięcy funkcjonariuszy z całego województwa w Parczewie. Obchodzili tam 98 rocznicę utworzenia powstania policji państwowej w Polsce. Podczas tej uroczystości Powiatowa Komenda Policji w Parczewie otrzymała sztandar.

historia

Zainicjowane przez pasjonatów lokalnej historii Żelechowa i przeprowadzone przez naukowców badania nieinwazyjne potwierdziły, że w ziemi nad stawem znajdują się pozostałości budowli obronnej Andrzeja Ciołka, który był dowódcą chorągwi nadwornej królewskiej w bitwie pod Grunwaldem. 17 lipca tego roku rozpoczną się tam prace wykopaliskowe.

Miroslawa Miszkurka

W niektórych sołectwach gminy Żelechów postanowiono przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt komputerowy. Tak jest w miejscowościach, gdzie od nowego roku szkolnego utworzone zostaną w szkołach klasy siódme.

Janusz Koziol

Potrzeba pożyczki, ale sama kwestia rozbudowy szpitala powiatowego nie podlega dyskusji. Władze powiatu łukowskiego i tamtejszego SP-ZOZ przygotowują się do dużych inwestycji.

Grzegorz Uss

Odstrzał wszystkich dzików na terenie od Bugu do Wisły to jeden z głównych postulatów rolników, którzy brali udział w konferencji pod hasłem „ASF- wyzwanie ....XXI wieku”. Spotkanie to odbyło się w środę 12 lipca w Łazach, w gminie Łuków.

Leszek Mioduski

Odstrzał wszystkich dzików na terenie od Bugu do Wisły to jeden z głównych postulatów rolników, którzy brali udział w konferencji pod hasłem „ASF- wyzwanie ....XXI wieku”. Spotkanie to odbyło się w środę 12 lipca w Łazach, w gminie Łuków.