burmistrz Rebek

Trwa ocena projektu rewitalizacji Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Urząd Miasta stara się o 22 miliony złotych dofinansowania. W trakcie oceny formalnej pojawiła się konieczność wprowadzenia poprawek.

Anna Mroz

25 maja radni Gminy Kąkolewnica większością głosów przyjęli uchwałę o likwidacji 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Olszewnicy. Szkoła zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia br. Natomiast od nowego roku szkolnego w Olszewnicy będzie filia Szkoły Podstawowej w Polskowoli dla klas I-III oraz oddziału przedszkolnego.

Waldemar Sabak

Trwa kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej w kolonii Górzno, a jej zakończenie planowane na jesieni, zostanie znacznie skrócone. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na modernizację dwóch dróg gminnych oraz prowadzone są rozmowy z powiatem o naprawę odcinka drogi powiatowej Górzno- Garwolin.

KORNICA

Aby usprawnić pracę sołtysom, Urząd Gminy Stara Kornica zdecydował się unowocześnić kasy sołtysów. Gmina przystąpiła do programu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa i pozyskała nieodpłatnie 19 terminali dla sołtysów do bezgotówkowych transakcji. Dzięki temu mieszkańcy mogą uiścić podatek rolny czy opłaty za śmieci u sołtysa za pomocą karty płatniczej. Na terenie gminy Stara Kornica jest 18 sołectw. Na razie z terminali korzysta tylko połowa sołtysów – powiedział Radiu Podlasie Kazimierz Hawryluk Wójt Gminy Stara Kornica.

SZKOLA MUZYCZNA

W związku z pandemią koronawirusa w szkołach artystycznych nauczanie odbywa się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Zajęcia kończyły się egzaminem. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację w Szkołach Muzycznych I stopnia egzaminy promocyjne i końcowe zostały odwołane. Ocenę klasyfikacyjną z każdego przedmiotu ustali nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Z dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzecu rozmawiał Sławomir Karczewski

Marzena Swiecak

Trzydziestu seniorów z Garwolina otrzyma specjalne opaski, dzięki którym w razie zagrożenia życia, zdrowia czy bezpieczeństwa, szybko skontaktują się z centrum operacyjno- alarmowym. Miasto przystąpiło do pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki. Realizacja pilotażowego programu ma potrwać dwa lata.

porozumienie

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie podpisały porozumienie z gminą Drelów o wzajemnej współpracy. Działania te zostały podjęte w celu zapobiegania negatywnym skutkom suszy. Woda ponownie popłynęła na tereny rolnicze gminy.

Wieslaw Gaska

Gmina Borowie jako jeden z ośmiu samorządów powiatu garwolińskiego otrzymała niemal siedemset tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na poprawę infrastruktury drogowej. Prace zostaną wykonane do końca sierpnia, a nieco wcześniej pierwsze pojazdy przejadą nową drogą wybudowaną w miejscowości Dudka.

Mariusz Osiak

W Urzędzie Gminy Łuków ogłoszono właśnie po raz drugi przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się montażem instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.