stypendysci

Jedenaścioro spośród ponad czterech tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat garwoliński zostało uhonorowanych stypendiami naukowymi ufundowanymi przez Zarząd Powiatu. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 3 listopada. Wypowiedzi uczestników spotkania zebrał Waldemar Jaroń.

Janusz Koziol

Na temat sytuacji szpitala powiatowego w Łukowie mówił w rozmowie z Marcinem Jabłkowskim starosta łukowski Janusz Kozioł. Gość audycji O Tym Się Mówi odpowiadał na pytania dotyczące przyczyn zmiany dyrektora placówki i planów na przyszłość.

Krzysztof Zochowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie wdraża program naprawczy. Podjęte działania mają naprawić nie tylko sytuację finansową placówki, ale też podnieść poziom leczenia pacjentów. Za kilkanaście milionów środków pozyskanych z zewnątrz przeprowadzone zostaną duże inwestycje. Rozpoczęto już świadczenia usług z zakresu fizjoterapii, dobiega końca drugi etap informatyzacji, powstaną dwa nowe oddziały szpitalne, i zakupiony sprzęt dla SOR. To jednak nie wszystko. O programie naprawczym garwolińskiej placówki leczniczej Waldemar Jaroń i dyrektor SP ZOZ Krzysztof Żochowski.

narkotyki

O problemach nałogowych wśród młodzieży rozmawiano w auli Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Podczas konferencji zwrócono uwagę na spożywanie przez młodzież substancji narkotykowych i dopalaczy. Problem ten może rozpocząć się już u nieletnich około 12 roku życia.

burmistrz Dariusz Szustek

Podczas sesji Rady Miasta burmistrz Dariusz Szustek poinformował, że w urzędzie trwają ostatnie prace nad przygotowaniem wniosku, który ma zostać złożony do Urzędu Marszałkowskiego, i który ma dotyczyć drugiego etapu rewitalizacji zalewu Zimna Woda. Miasto wnioskuje o 10 milionów złotych. Jest jednak pewien problem. Termin rozpatrzenia wniosków to dopiero styczeń 2019 roku. Ale jak mówił burmistrz Dariusz Szustek, na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim padła zapowiedź próby jak najszybszego rozpatrzenia wniosków. Taką deklarację miał złożyć marszałek Sławomir Sosnowski podczas spotkania z burmistrzami z miast, które ubiegają się o pieniądze na rewitalizację terenów zdegradowanych:

TABLICA

W holu kina Sława została odsłonięta tablica pamiątkowa rodowitego międzyrzeczanina wybitnego aktora teatralnego i filmowego Mieczysława Kalenika. Ponadto Rada Miasta Międzyrzec przyjęła uchwałę o nadaniu nazwy ulicy Mieczysława Kalenika. Uroczyste odsłonięcie tablicy i nadanie nazwy ulicy Mieczysława Kalenika na Osiedlu Młynarska odbyło się we wtorek, 31 października.

wspomnienie

Obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny, poświęcony jest wspomnieniu i modlitwie za wszystkich zmarłych wierzących w Chrystusa. W tym czasie odwiedzamy groby bliskich zmarłych, a modlitwie towarzyszy zapalanie zniczy. To także okazja do ożywienia wspomnień o ludziach, którzy odeszli.

STULATKA

Setną rocznicę urodzin świętowała mieszkanka Babic - Helena Sieraj. Życzenia Dostojnej Jubilatce przesłała między innymi premier polskiego rządu i wojewoda, a osobiście złożył poseł, władze samorządowe gminy oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Receptą na długie życie, według Heleny Sieraj, jest wiara w Boga i ciężka praca.

Turniej charytatywny

29 października w hali sportowej przy ul. Popiełuszki w Siedlcach przez prawie cały dzień rozgrywane były mecze, mierzyły się drużyny złożone z rodziców i dzieci, a uczestnicy turnieju zbierali środki aby pomóc w zorganizowaniu wyjazdu najmłodszym podopiecznym Polskiego Związku Niewidomych w Siedlcach.