Dariusz Szustek

Bulwar nad Krzną – ma to być jedna z głównych przyszłorocznych inwestycji. Już kilka tygodni temu zapowiedział to oficjalnie burmistrz Dariusz Szustek. Okazuje się jednak, że pojawiły się problemy i pytanie: czy ścieżka rowerowa jest drogą publiczną? Od odpowiedzi zależy, czy bulwar powstanie czy też nie.

stypendysci

Jedenaścioro spośród ponad czterech tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat garwoliński zostało uhonorowanych stypendiami naukowymi ufundowanymi przez Zarząd Powiatu. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 3 listopada. Wypowiedzi uczestników spotkania zebrał Waldemar Jaroń.

Janusz Koziol

Na temat sytuacji szpitala powiatowego w Łukowie mówił w rozmowie z Marcinem Jabłkowskim starosta łukowski Janusz Kozioł. Gość audycji O Tym Się Mówi odpowiadał na pytania dotyczące przyczyn zmiany dyrektora placówki i planów na przyszłość.

Krzysztof Zochowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie wdraża program naprawczy. Podjęte działania mają naprawić nie tylko sytuację finansową placówki, ale też podnieść poziom leczenia pacjentów. Za kilkanaście milionów środków pozyskanych z zewnątrz przeprowadzone zostaną duże inwestycje. Rozpoczęto już świadczenia usług z zakresu fizjoterapii, dobiega końca drugi etap informatyzacji, powstaną dwa nowe oddziały szpitalne, i zakupiony sprzęt dla SOR. To jednak nie wszystko. O programie naprawczym garwolińskiej placówki leczniczej Waldemar Jaroń i dyrektor SP ZOZ Krzysztof Żochowski.

narkotyki

O problemach nałogowych wśród młodzieży rozmawiano w auli Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Podczas konferencji zwrócono uwagę na spożywanie przez młodzież substancji narkotykowych i dopalaczy. Problem ten może rozpocząć się już u nieletnich około 12 roku życia.

burmistrz Dariusz Szustek

Podczas sesji Rady Miasta burmistrz Dariusz Szustek poinformował, że w urzędzie trwają ostatnie prace nad przygotowaniem wniosku, który ma zostać złożony do Urzędu Marszałkowskiego, i który ma dotyczyć drugiego etapu rewitalizacji zalewu Zimna Woda. Miasto wnioskuje o 10 milionów złotych. Jest jednak pewien problem. Termin rozpatrzenia wniosków to dopiero styczeń 2019 roku. Ale jak mówił burmistrz Dariusz Szustek, na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim padła zapowiedź próby jak najszybszego rozpatrzenia wniosków. Taką deklarację miał złożyć marszałek Sławomir Sosnowski podczas spotkania z burmistrzami z miast, które ubiegają się o pieniądze na rewitalizację terenów zdegradowanych:

TABLICA

W holu kina Sława została odsłonięta tablica pamiątkowa rodowitego międzyrzeczanina wybitnego aktora teatralnego i filmowego Mieczysława Kalenika. Ponadto Rada Miasta Międzyrzec przyjęła uchwałę o nadaniu nazwy ulicy Mieczysława Kalenika. Uroczyste odsłonięcie tablicy i nadanie nazwy ulicy Mieczysława Kalenika na Osiedlu Młynarska odbyło się we wtorek, 31 października.

wspomnienie

Obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny, poświęcony jest wspomnieniu i modlitwie za wszystkich zmarłych wierzących w Chrystusa. W tym czasie odwiedzamy groby bliskich zmarłych, a modlitwie towarzyszy zapalanie zniczy. To także okazja do ożywienia wspomnień o ludziach, którzy odeszli.

STULATKA

Setną rocznicę urodzin świętowała mieszkanka Babic - Helena Sieraj. Życzenia Dostojnej Jubilatce przesłała między innymi premier polskiego rządu i wojewoda, a osobiście złożył poseł, władze samorządowe gminy oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Receptą na długie życie, według Heleny Sieraj, jest wiara w Boga i ciężka praca.