• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

Dariusz Szustek

Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek był gościem Marcina Jabłkowskiego w czwartkowym wydaniu audycji O Tym Się Mówi na antenie Radia Podlasie. W rozmowie zostały poruszone tematy trudnej współpracy ze starostwem powiatowym i zbliżającej się kampanii wyborczej.

Marek Chcialowski

Radni Garwolina uchwalili budżet miasta na przyszły rok, który jest budżetem zrównoważonego rozwoju. - Na pewno ten budżet, jak wszystkie poprzednie i kolejne, nie dają pełnej satysfakcji, ale dla nas dają poczucie spełnienia obowiązków, że zadania są realizowane i stwarzamy warunki dalszego rozwoju naszego miasta - powiedział burmistrz T. Mikulski. Po zakończeniu obrad, radni i zaproszeni goście udali się do Centrum Sportu i Kultury na spotkanie świąteczno - noworoczne, podczas którego łamano się opłatkiem składano życzenia noworoczne. Starosta Marek Chciałowski z dumą mówił o nowej siedzibie władz powiatowych i owocnej współpracy z samorządem miasta Garwolin.

ks Ryszard Andruszczak

Radni Garwolina uchwalili budżet miasta na przyszły rok, który jest budżetem zrównoważonego rozwoju. - Na pewno ten budżet, jak wszystkie poprzednie i kolejne, nie dają pełnej satysfakcji, ale dla nas dają poczucie spełnienia obowiązków, że zadania są realizowane i stwarzamy warunki dalszego rozwoju naszego miasta - powiedział burmistrz T. Mikulski. Po zakończeniu obrad, radni i zaproszeni goście udali się do Centrum Sportu i Kultury na spotkanie świąteczno - noworoczne, podczas którego łamano się opłatkiem składano życzenia noworoczne. Prepozyt kolegiaty Przemienienia Pańskiego ks. prałat Ryszard Andruszczak podziękował burmistrzowi i radnym za to, co robią dla miasta i jego rozwoju, złożył życzenia i przypomniał o jubileuszach, które obchodzić będzie Polska, diecezja i patrafia.

Marek Jonczak

Radni Garwolina uchwalili budżet miasta na przyszły rok, który jest budżetem zrównoważonego rozwoju. - Na pewno ten budżet, jak wszystkie poprzednie i kolejne, nie dają pełnej satysfakcji, ale dla nas dają poczucie spełnienia obowiązków, że zadania są realizowane i stwarzamy warunki dalszego rozwoju naszego miasta- powiedział burmistrz T. Mikulski. Po zakończeniu obrad, radni i zaproszeni goście udali się do Centrum Sportu i Kultury na spotkanie świąteczno - noworoczne, podczas którego łamano się opłatkiem składano życzenia noworoczne. Życzenia składał też przewodniczący Rady Miasta Marek Jonczak.

Tadeusz Mikulski

Radni Garwolina uchwalili budżet miasta na przyszły rok, który jest budżetem zrównoważonego rozwoju. - Na pewno ten budżet, jak wszystkie poprzednie i kolejne, nie dają pełnej satysfakcji, ale dla nas dają poczucie spełnienia obowiązków, że zadania są realizowane i stwarzamy warunki dalszego rozwoju naszego miasta - powiedział burmistrz T. Mikulski. Po zakończeniu obrad, radni i zaproszeni goście udali się do Centrum Sportu i Kultury na spotkanie świąteczno - noworoczne, podczas którego łamano się opłatkiem składano życzenia noworoczne. W trakcie okolicznościowego wystąpienia burmistrz Tadeusz Mikulski wspomniał o sesji budżetowej i rozwoju miasta.

Budzet miasta

Radni Garwolina uchwalili budżet miasta na przyszły rok, który jest budżetem zrównoważonego rozwoju. - Na pewno ten budżet, jak wszystkie poprzednie i kolejne, nie dają pełnej satysfakcji, ale dla nas dają poczucie spełnienia obowiązków, że zadania są realizowane i stwarzamy warunki dalszego rozwoju naszego miasta- powiedział burmistrz T. Mikulski. O przyszłorocznych dochodach i wydatkach budżetu miasta, Waldemar Jaroń rozmawia z burmistrzem Tadeuszem Mikulskim.

Anna Pogonowska

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, jaką można było usłyszeć na antenie naszego radia w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu Ewa Pasternak w swoim programie rozmawiała o sile kobiet. Jedną z jej rozmówczyń była Anna Pogonowska z Łukowa - po pierwsze kobieta, która zna swoją wartość.

Henryk Brodowski

Wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski był gościem Marcina Jabłkowskiego w ostatnim w tym roku wydaniu audycji O Tym Się Mówi na antenie Radia Podlasie. W rozmowie poruszone zostały tematy związane z budżetem samorządu, kampanią wyborczą i konkursem na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Mariusz Osiak

Od prawie roku pomiędzy Urzędem Gminy Łuków a Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie trwa wymiana pism. Dotyczą „Czerwonego Pomnika” znajdującego się w Rezerwacie Jata. Instytut zaleca jego rozbiórkę. Natomiast władze gminy wspólnie z Nadleśnictwem Łuków, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków oraz Towarzystwem „Orlik” proponują nową tablicę na pomniku.