Artur Jaszczuk

Wciąż nie wiadomo, kto przejmie prowadzenie kąpieliska w Białce Parczewskiej. Gmina Dębowa Kłoda, do tej pory zarządzająca akwenem, wypowiedziała starostwu powiatowemu umowę dotyczącą użyczenia Jeziora Białka. Teraz nie wiadomo, kto zajmie się kąpieliskiem i zapewni ratowników.

ks. Kazimierz Niemirka

W imieniu kolegów seminaryjnych z rocznika święceń, ks. Krzysztofa pożegnał ks. prałat Kazimierz Niemirka, który podkreślał, że kapłan żyje dla kościoła.

Stanislaw Jagiello

Śp. księdza kanonika Krzysztofa wspominają: Stanisław Jagiełło - w imieniu parafian podziękował ks. dziekanowi Krzysztofowi Czyrka za ostatnie 10 lat życia, które splótł z rycką ziemią.

Hanna Witek

Śp. księdza kanonika Krzysztofa wspominają: Hanna Witek - prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryk wspominała wspólne z księdzem proboszczem organizowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych

Wiesława Czyrka

Wzruszające pożegnanie ks. Krzysztofa przez bratową Wiesławę Czyrka

Jaroslaw Zaczek

Śp. księdza kanonika Krzysztofa wspominają: Jarosław Żaczek- burmistrz Ryk wspomniał o zasługach ks. proboszcza dla rozwoju miasta i parafii

ks. Andrzej Biernat

Śp. księdza kanonika Krzysztofa wspominają: ks. kan. Andrzej Biernat- diecezjalny kapelan strażaków mówił o śp. ks. Krzysztofie jako kapelanie powiatowym strażaków, który wspierał duchowo ochotnicze i zawodowe pożarnictwo

ks. Marek Petro

Śp. księdza kanonika Krzysztofa wspominają: ks. prof. Marek Petro- prodziekan Grecko-Katolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji, który wspomina Zmarłego jako przyjaciela słowackiej uczelni.

ks. Janusz Mierzwa

Śp. księdza kanonika Krzysztofa wspominają: ks. prof. Janusz Mierzwa żegna ks. ppor. w st. spocz. Krzysztofa w imieniu 38 żyjących żołnierzy jednostki kleryckiej w Brzegu nad Odrą