Zbigniew Wozniak

Droga od Sokołowa Podlaskiego do Paprotni oraz trasa prowadząca od Kowies do Paczusk - to w tej chwili odcinki dróg powiatowych położonych na terenie gminy Bielany, które są w najgorszym stanie.

Stanislaw Zmijan

Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Żmijan mówił w rozmowie z Radiem Podlasie o złej sytuacji rolników i braku odpowiedniej reakcji posłów partii rządzącej na zagrożenie ze strony ASF.

ZENON STEFANOWSKI

Jeszcze w tym roku rozpocznie się Kłoczewie realizacja inwestycji, na którą mieszkańcy czekali od kilku lat. Jest nią gruntowna przebudowa stacji uzdatniania wody, której przepustowość zostanie znacznie zwiększona. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych. Druga inwestycja, która jest w ostatnim etapie wykonania, to rozbudowa przedszkola.

ks Stanislaw Chodzko

Ks. Konstantego Kusyka wspomina ks Stanisław Chodźko

Ks Kazimierz Matwiejuk

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Kazimierz Matwiejuk.

Ks Ryszard Borkowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. prałat Ryszard Borkowski.

ks Miroslaw Stanczuk

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. Mirosław Stańczuk.

Ks Jozef Brzozowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Józef Brzozowski.

ks Henryk Drozdek

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Henryk Drozdek