ks Stefan Karwowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Stefan Karwowski.

ks Bernard Blonski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. prałat Bernard Błoński.

ks Mieczyslaw Glowacki

Księdza Konstantego Kusyka wspomina były Rektor WSD w Opolu Nowym ks. prałat Mieczysław Głowacki.

ks Piotr Packowski

Księdza Konstantego Kusyku wspomina Ks. kan. Piotr Paćkowski Rektor WSD.

Dariusz Szustek

Podczas odbywającej się 17 maja sesji Rady Miasta, łukowscy radni mieli dyskutować i głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jak się okazało, burmistrz Dariusz Szustek wycofał projekt uchwały z porządku obrad. Ale już wiadomo, że temat powróci w czerwcu.

radni

Podczas odbywającej się 17 maja sesji Rady Miasta, łukowscy radni mieli dyskutować i głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jak się okazało, burmistrz Dariusz Szustek wycofał projekt uchwały z porządku obrad. Ale już wiadomo, że temat powróci w czerwcu. Pytani przez nas o zdanie w tej sprawie radny Krzysztof Okliński i radny Piotr Płudowski, który głosował przeciw zdjęciu tego punktu z porządku obrad, mówią:

Waldemar Sabak

Opublikowany został ranking opracowany przez naukowców krakowskich uczelni i ekspertów izby obrachunkowej, w którym poddano ocenie kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego. W zestawieniu tym gmina Górzno sklasyfikowana została na 45 miejscu w Polsce, wśród najlepiej zarządzających pieniędzmi gmin wiejskich.

ks Jacek Sereda

Zmarłego we wtorek ks. prałata Konstantego Kusyka wspominał na antenie Radia Podlasie ks. kan. Jacek Sereda, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Siedleckiej. Posłuchaj

ks. Slawomir Kapitan

Zmarłego we wtorek Ś.p. ks. prałata Konstantego Kusyka wspominali na antenie Radia: ks. Sławomir Kapitan - proboszcz parafii p.w. Św. Zygmunta w Łosicach, Diecezjalny Duszpasterz Pracodawców i Przedsiębiorców oraz ks. Jacek Sereda - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Siedleckiej. Ks. kan. Sławomir Kapitan, wspomina zmarłego kapłana jako niezwykłego wykładowcę.