Malgorzata Kulak

Powracamy do tematu budowy tak zwanej obwodnicy Łochowa. Jest to inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planowana na lata 2022-2024. Obecnie całe zadanie jest na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i już teraz wzbudza wiele emocji. Obwodnica ma swoich przeciwników i zwolenników. Do tej drugiej grupy należy między innymi Małgorzata Kułak, sołtys wsi Gwizdały w gminie Łochów.

POZDROWIENIA

Towarzysząc pielgrzymom w drodze na Jasną Górę codziennie słyszymy pytanie: czy możemy za pośrednictwem radia pozdrowić swoich bliskich? Odpowiedź jest tylko jedna: oczywiście, że tak. I teraz kilka takich pozdrowień Państwo usłyszycie.

Ryszard Brodziak

Rada Gminy Maciejowice skierowała do WSA skargę na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego gminy. Według organu nadzoru radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Radni uważają natomiast, że wojewoda przekroczył swoje uprawnienia.

Kornelia na szlaku

Na trasie 38. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę nie brakuje dzieci. Wśród tych najmłodszych jest m.in. Kornelia z grupy 14A. Ta jedna z najmłodszych pątniczek, która ma dopiero 10 miesięcy, pielgrzymuje z mamą Beatą i siostrą Kingą.

Witold Chwastyniak

Trener KPS Siedlce Witold Chwastyniak przed sezonem 2018/19

sluzba muzyczna

Nieodłączną częścią pielgrzymki jest modlitwa poprzez śpiew. O ten śpiew był jak najpiękniejszy dbają służby muzyczne. Służby te przygotowują się też do dwóch ważnych wydarzeń, które będą miały miejsce już na zakończenie pielgrzymki.

grupa 1b

7 sierpnia o 7.40 w Studiu Pielgrzymkowym Katolickiego Radia Podlasie gościli harcerze: Piotr, Justyna i Piotr z grupy 1B. Z pielgrzymami w Ciepielowie rozmawiał ks. Dariusz Denisiuk.

biskup Krzysztof Zadarko

Dzisiaj, 7 sierpnia pątników z 38. Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej odwiedził gospodarz diecezji radomskiej biskup Henryk Tomasik oraz biskup pomocniczy diecezji koszalińskiej – kołobrzeskiej ksiądz Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migrantów, Turystyki i Pielgrzymów. Goście spotkali się z pielgrzymami na porannej Mszy Świętej w Ciepielowie.

grupa 9a

Na trasie 38. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę można spotkać grupę 9A z dekanatu żelechowskiego. To jedna z najliczniejszych grup. Jej przewodnik ksiądz Leszek Mućka, zdradza nam, dlaczego tak wiele osób chce podążać na Jasną Górę.