Pawel Marchela

Burmistrz Węgrowa nie ma obowiązku powoływania swojego zastępcy. W mieście przyjęło się jednak, że fotel jest zazwyczaj obsadzony. Od drugiej tury wyborów kandydatura pozstaje wielką niewiadomą, a sam burmistrz przyznaje, że w końcu wybierze zastępcę ale póki co nadal zapoznaje się z funkcjonowaniem urzędu. Zgodnie z zapewnieniami składanymi tuż po wyoborach - nowy wiceburmistrz ma być mieszkańcem Węgrowa.

zbiorka zywnosci

50 rodzin z gminy Leśna Podlaska otrzyma paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia. Paczki przekazywane są za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej głównie do osób starszych i samotnych. Paczki zostały przygotowane dzięki przeprowadzonej zbiórce żywności zorganizowanej przez Zarząd Gminny PKPS w Leśnej Podlaskiej. Dodatkowo zakupiono produkty żywnościowe w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Oswiadczenie

Kłopotów z przebudową stadionu w Białej Podlaskiej ciąg dalszy… Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Michał Litwiniuk, poinformował o przyczynach odstąpienia od umowy z firmą realizującą tę inwestycję oraz o reakcji samej firmy, która jak się okazuje w wyznaczonym terminie dostarczyła do Urzędu Miasta obszerną dokumentację dotyczącą zarzutów kierowanych w jej stronę. Teraz władze miasta muszą się zapoznać z ta dokumentacją i podjąć decyzję co do dalszych losów miejskiego stadionu. Czy budowa stadionu będzie kontynuowana, czy firma wróci na plac budowy i czy nie ma obawy, że miasto poprzez zaistniałe opóźnienia straci dotację z Ministerstwa Sportu – na te pytania Prezydent nie udzielił konkretnych odpowiedzi, zasłaniając się koniecznością analizy dostarczonej do urzędu dokumentacji.

VLOG

Mieszkańcy naszego regionu w ostatnim czasie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Dużo mówi się o Marcinie Sójce, zwycięzcy „The Voice of Poland”. Nasz region może poszczycić się również sukcesem 18-letniej Pauliny Marciniak - uczennica Zespołu Szkół nr 6 w Siedlcach stworzyła VLOG historyczny, który zajął II miejsce w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej „Niezwyciężeni 1918-2018”

Waldemar Sabak

Jeszcze w tym roku zakończone zostaną dwie ekologiczne inwestycje realizowane w Górznie przy udziale środków z WFOŚiGW w Warszawie. 15 grudnia powinna zostać oddana inwestorowi budowa oczyszczalni ścieków, która kosztowała około 7 mln zł, a niebawem ścieżka edukacyjna wybudowana przy przedszkolu gminnym.

Jerzy Rebek

W Radzyniu Podlaskim wymienią oświetlenie uliczne na energooszczędne. Inwestycja jest planowana na przyszły rok. Zmiana oświetlenia z sodowego na ledowe ma przynieść oszczędności.

Tomasz Kwiatkowski

Jednym z najważniejszych zadań, jakie zaplanował do realizacji wójt gminy Tomasz Kwiatkowski, jest modernizacją bądź budowa nowej oczyszczalni ścieków. Równie istotnym jest dokończenie wodociągowania gminy, budowa nowej siedziby władz samorządowych oraz infrastruktura drogowa.

Beata Kosyra

Około 300 tysięcy złotych przeznacza samorząd Żelechowa na realizację zadań we ramach funduszu sołeckiego. Za pieniądze te wykonywanych jest wiele niezbędnych poszczególnym miejscowościom inwestycji, ale z reguły przeznaczany jest na poprawę stanu dróg.

VLOG historyczny

Mieszkańcy naszego regionu w ostatnim czasie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Dużo mówi się o Marcinie Sójce, zwycięzcy „The Voice of Poland”. Nasz region może poszczycić się również sukcesem 18-letniej Pauliny Marciniak - uczennica Zespołu Szkół nr 6 w Siedlcach stworzyła VLOG historyczny, który zajął II miejsce w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej „Niezwyciężeni 1918-2018”