Grzegorz Uss

Tak zwany „Czerwony Pomnik” znajdujący się w Rezerwacie Jata nie zostanie zburzony. Instytut Pamięci Narodowej zgodził się na to, ale pod warunkiem, że zmieniony zostanie napis widniejący na pomniku. Wykonaniem zaleceń Instytutu ma zająć się Nadleśnictwo Łuków, na terenie którego znajduje się pomnik.

600 - lecie Trzebieszowa

Trzebieszów jest jedną z najstarszych miejscowości w powiecie łukowskim. W tym roku obchodzi 600-lecie powstania.

Marek Chcialowski

120 abiturientów szkół prowadzonych przez powiat garwoliński zrezygnowało ze zdawania matury. Wśród nich najwięcej jest uczniów ostatnich klas ZS w Miętnem, ale też niewiele mniej z garwolińskiego ZSP nr 2. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 762 tegorocznych absolwentów szkół powiatowych.

Uroczystosci

8 maja na cmentarzy włoskim w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych w obozie jenieckim żołnierzy włoskich.

JERZY JARON

Będzie to prawdopodobnie pierwszy w powiecie żłobek, gdzie przez pierwsze dwa lata rodzice nie zapłacą nawet złotówki za pobyt, opiekę, wyżywienie i ciekawe zajęcia dodatkowe dla swoich pociech. Samorząd gminy Miastków Kościelny wywalczył ponad pół miliona na dwuletnie funkcjonowanie placówki na 16 dzieci.

Gosciniec Litewski

7 maja w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie podpisana została umowa na oznakowanie szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało 250 tys. zł.

majowe

Maj to piękny miesiąc, w Kościele okres w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. W Polsce bardzo żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami na nabożeństwach majowych. „Majowe” zwykle odprawiane jest w każdym kościele, ale Litania Loretańska gromadzi też wiernych przy krzyżach, kapliczkach, czy w domach.

Janusz Koziol

Starostwo Powiatowe w Łukowie przygotowuje się do realizacji jednej z najważniejszych drogowych inwestycji: budowy trzeciego etapu tak zwanej małej obwodnicy Łukowa. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą. Nowa droga ma być gotowa do końca sierpnia. O realizacji powiatowych inwestycji mówi nam starosta Janusz Kozioł:

MARTA SOSNOWSKA

87 osób przystąpiło dziś, 7 maja do egzaminu maturalnego z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim. Na miejscu był wóz transmisyjny Katolickiego Radia Podlasie.