LUKASZ BOGUSZ

W ubiegłym roku przeniesiono posterunek policji w Żelechowie z centrum miasta w inne miejsce, by poprawić warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Na początku marca tego roku posterunek powróci do „starej” siedziby, bo okazało się, że nowa lokalizacja nie odpowiada wymaganiom, a radiowozy garażowane są w budynku oczyszczalni ścieków, który oddalony jest od posterunku o kilkaset metrów.

Rafal Wnuk

Konferencja poświęcona podziemiu antykomunistycznemu, Msza Święta i spotkanie przy tablicy Żołnierzy Niezłomnych i Ofiar Reżimu Komunistycznego oraz akcja krwiodawstwa i Bieg Tropem Wilczym – to wydarzenia, które odbyły się w Łukowie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wodynie - Narodowy Dzien Pamieci Zołnierzy Wykletych

Uroczystości w niedzielę, 3 marca były kulminacją obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w gminie Wodynie. Ich organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej (TPZW).

prostest

Mieszkańcy gminy Stara Kornica sprzeciwiają się budowie kurników w miejscowości Czeberaki i spalarni odpadów w Popławach. Od wójta i Rady Gminy oczekują zdecydowanych, skutecznych działań oraz zablokowania tych inwestycji. Protest został podpisany przez 360 osób.

Osrodek

Przekazano do użytkowania rozbudowany za 9 milionów złotych budynek Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Jedną trzecią kosztów inwestycji pokryły środki z Unii Europejskiej, a obiekt może być wizytówką nie tylko Pilawy i powiatu garwolińskiego. Uroczystość otwarcia ośrodka była wydarzeniem dużej rangi.

uroczystosc

Eucharystią w intencji Ojczyzny i złożeniem wiązanek kwiatów pod pod tablicą poświęconą zamordowanym bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej- ofiarom stalinizmu, uczczony został w Garwolinie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obchodach, które zorganizowano 1 marca wzięli udział ci, którzy w ten sposób zamanifestowali swoją postawę patriotyczną i przywiązanie do tradycji niepodległościowych. Relacja Waldemara Jaronia

audycja rolnicza

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, ze wątpliwości dotyczące polskiej żywności należy rozwiązywać na bieżąco. W wielu krajach, zwłaszcza u naszych południowych sąsiadów - w Czechach i na Słowacji, pojawiają się sygnały o nieprawidłowościach w partiach żywności importowanej z Polski. Szef resortu rolnictwa powiedział, że masie żywności krążącej po świece zawsze różne nieprawidłowości mogą się zdarzyć. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, ze docierają do niego głosy postulujące wzmożenie kontroli żywności importowanej do Polski, jednak nie chciałby tego robić.

Malgorzata Konopinska

Na oddziale chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie otwarto kolejną galerię prac malarskich. Tym razem pacjenci mogą podziwiać dzieła Małgorzaty Konopińskiej, na co dzień nauczycielki, a po pracy – artystki, która w swoich obrazach pragnie wyrazić siebie i swoje zamiłowanie do podróży. Oficjalne otwarcie galerii zorganizowano w środę, 27 lutego. Mówi Małgorzata Konopińska

Tomasz Czerski

Na oddziale chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie otwarto kolejną galerię prac malarskich. Tym razem pacjenci mogą podziwiać dzieła Małgorzaty Konopińskiej, na co dzień nauczycielki, a po pracy – artystki, która w swoich obrazach pragnie wyrazić siebie i swoje zamiłowanie do podróży. Oficjalne otwarcie galerii zorganizowano w środę, 27 lutego z inicjatywy ordynatora oddziału kardiologii, dr Tomasza Czerskiego. POSŁUCHAJ