• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

Anna Maria Siarkowska

Do ostrej wymiany zdań, do jakiej doszło podczas spotkania siedlczan z wicepremierem Piotrem Glińskim, odniosła się w rozmowie z Marcinem Jabłkowskim Anna Maria Siarkowska. Posłanka Partii Republikańskiej i klubu Zjednoczonej Prawicy powiedziała, że trudno dziwić się emocjonalnej reakcji Krzysztofa Tchórzewskiego.

rocznica

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku w gminie Żelechów, jako jedyna w powiecie garwolińskim ma za patrona ks. Jana Twardowskiego. Nadanie szkole imienia wybitnego poety i kaznodziei miało miejsce dziesięć lat temu i przez te lata pieczołowicie kultywowana jest tam pamięć o patronie. W dziesiątą rocznicę tych wydarzeń, w szkole zorganizowano jubileuszowe uroczystości.

Dariusz Szustek

Dobiega końca pierwszy etap prac przy rewitalizacji zalewu Zimna Woda w Łukowie. Wszystko idzie zgodnie z planem – zapewnia burmistrz Dariusz Szustek, i już dziś zaprasza na wielkie otwarcie, które zaplanowano na 1 lipca.

Jubileusz

Jubileusz 70- lecia powstania obchodziło 28 maja Samorządowe Przedszkole im. Misia Uszatka w Pilawie. Uroczystość połączona była z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To ważne wydarzenie dla społeczności Pilawy, bo do przedszkola uczęszcza ponad 300 dzieci i jest jednym z nowocześniejszych w powiecie garwolińskim.

Petycja

Rolnicy z powiatu łukowskiego liczne stawili się na spotkanie, które w poniedziałek 28 maja odbyło się w szkole w Zalesiu. Mieli okazję dyskutować i zadawać pytania wojewodzie oraz przedstawicielom służb weterynaryjnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po kilkugodzinnej dyskusji, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łuków Bogumiła Rozwadowska odczytała petycję. Jeden z postulatów dotyczył odwołania zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii.

dyskusja

Rolnicy z powiatu łukowskiego liczne stawili się na spotkanie, które w poniedziałek 28 maja odbyło się w szkole w Zalesiu. Mieli okazję dyskutować i zadawać pytania wojewodzie oraz przedstawicielom służb weterynaryjnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas spotkania jako pierwszy głos zabrał wojewoda. Zapewniał, że wszyscy przyjechali aby wsłuchać się w głosy rolników i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Nie ukrywał jednak, że wszystkich obowiązują pewne zasady. Jak podkreślał wojewoda, nikt nikomu nie nakazuje likwidacji stad. Ale rolnicy muszą dostosowywać się do obowiązujących zasad bioasekuracji.

Waldemar Sabak

Samorząd gminy Górzno zaplanował na ten rok realizację inwestycji gminnych za kilkanaście milionów złotych. Oprócz tego, na ostatniej sesji, która była absolutoryjną, radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu do budżetu następnych inwestycji wartości 2 mln zł.

rocznica

W minioną sobotę 26 maja, w Kąkolewnicy podczas uroczystej sesji Rady Gminy z okazji 600 - lecia powstania miejscowości Kąkolewnica i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, został wręczony Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kąkolewnica oraz odsłoniono pamiątkową tablicę.

Tomasz Wrzosek

Pięć kilometrów biegiem, tyle samo rowerem i zagadka logiczna do rozwiązania. W minioną sobotę 26 maja w Siedlcach odbył się Niebanalny Triathlon Młodzieżowy. Po raz drugi zorganizowała go tutejsza Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS. Tomasz Wrzosek - zastępca dyrektora Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach, pomysłodawca imprezy powiedział Radiu Podlasie, że tym razem oprócz Wiosek SOS, Wspólnoty Młodzieżowej i świetlic środowiskowych, reprezentacje wystawiły domy dziecka z Siedlec i Kisielan, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, świetlice środowiskowe i Stowarzyszenie ,,Szansa”.