Jan Parol

W czwartek 22 listopada w Olszance odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy. Obrady rozpoczął Danek Januszewski - najstarszy radny obecnej kadencji. Radni po odebraniu zaświadczenia na radnego złożyli ślubowanie. Następnie w tajnym głosowaniu wybrali Przewodniczącego Rady Gminy. Na pierwszą sesję Rady Gminy Olszanka przybył także były wójt. Jan Parol Podziękował za współpracę i złożył gratulacje nowemu wójtowi i przewodniczącemu rady gminy.

Grzegorz Pajnowski

W czwartek 22 listopada w Olszance odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy. Podczas sesji nowy Wójt Gminy Olszanka Grzegorz Pajnowski odebrał zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta i złożył ślubowanie. Po zaprzysiężeniu, w pierwszym wystąpieniu nowy wójt podziękował za zaufanie. Powiedział, że postara się dotrzyma obietnic wyborczych związanych z rozwojem gminy.

Leszek Wereda

W czwartek 22 listopada w Olszance odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy. Obrady rozpoczął Danek Januszewski - najstarszy radny obecnej kadencji. Radni po odebraniu zaświadczenia na radnego złożyli ślubowanie. Następnie w tajnym głosowaniu wybrali Przewodniczącego Rady Gminy. Spośród zgłoszonych trzech kandydatów, najwięcej, bo 9 głosów otrzymał Leszek Wereda. Zwrócił się on do wszystkich radnych o wspólną pracę dla dobra gminy.

Krzysztof Adamowicz

Wójt gminy Międzyrzec Podlaski w rozmowie z Radiem Podlasie odpowiadał na pytania związane z inwestycjami w czyste środowisko i odnawialne źródła energii (OZE) na terenie samorządu. Odniósł się również do wyników wyborów i nadziei na dobrą współpracę z okolicznymi samorządami.

Dariusz Szustek

22 radnych powiatowych złożyło ślubowanie i tym samym rozpoczęło nową kadencję. Powiatowa koalicja wybrała prezydium rady i Zarząd Powiatu. Do zmiany doszło na stanowisku starosty. Funkcję tę powierzono Dariuszowi Szustkowi, dotychczasowemu burmistrzowi Łukowa.

Krzysztof Fedorczyk

Ewa Besztak nowym starostą powiatu węgrowskiego. Tak podczas inauguracyjnej sesji zagłosowała większość radnych. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym w historii powiatu starostą z Węgrowa, a w Radzie zasiada już szóstą kadencję. Większość w Radzie wybrała również wicestarostę, przewodniczącego, jego dwóch zastępców oraz członków Zarządu. Nie było niespodzianek, a w nowym Zarządzie nie zasiadł żaden z członków opozycji.

Leszek Redosz

Ewa Besztak nowym starostą powiatu węgrowskiego. Tak podczas inauguracyjnej sesji zagłosowała większość radnych. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym w historii powiatu starostą z Węgrowa, a w Radzie zasiada już szóstą kadencję. Większość w Radzie wybrała również wicestarostę, przewodniczącego, jego dwóch zastępców oraz członków Zarządu. Nie było niespodzianek, a w nowym Zarządzie nie zasiadł żaden z członków opozycji.

Ewa Besztak

Ewa Besztak nowym starostą powiatu węgrowskiego. Tak podczas inauguracyjnej sesji zagłosowała większość radnych. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym w historii powiatu starostą z Węgrowa, a w Radzie zasiada już szóstą kadencję. Większość w Radzie wybrała również wicestarostę, przewodniczącego, jego dwóch zastępców oraz członków Zarządu. Nie było niespodzianek, a w nowym Zarządzie nie zasiadł żaden z członków opozycji.

Miroslaw Walicki

21 listopada, na swojej pierwszej w tej kadencji sesji obradowali radni powiatu garwolińskiego. Wybrano prezydium rady powiatu i władze starostwa. W expose starosta Mirosław Walicki postawił na pobudzenie rozwoju gospodarczego powiatu, poprzez między innymi realizację pięciu podstawowych zadań.