• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

ks Miroslaw Stanczuk

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. Mirosław Stańczuk.

Ks Jozef Brzozowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Józef Brzozowski.

ks Henryk Drozdek

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Henryk Drozdek

ks Stefan Karwowski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. kan. Stefan Karwowski.

ks Bernard Blonski

Księdza Konstantego Kusyka wspomina ks. prałat Bernard Błoński.

ks Mieczyslaw Glowacki

Księdza Konstantego Kusyka wspomina były Rektor WSD w Opolu Nowym ks. prałat Mieczysław Głowacki.

ks Piotr Packowski

Księdza Konstantego Kusyku wspomina Ks. kan. Piotr Paćkowski Rektor WSD.

Dariusz Szustek

Podczas odbywającej się 17 maja sesji Rady Miasta, łukowscy radni mieli dyskutować i głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jak się okazało, burmistrz Dariusz Szustek wycofał projekt uchwały z porządku obrad. Ale już wiadomo, że temat powróci w czerwcu.

radni

Podczas odbywającej się 17 maja sesji Rady Miasta, łukowscy radni mieli dyskutować i głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jak się okazało, burmistrz Dariusz Szustek wycofał projekt uchwały z porządku obrad. Ale już wiadomo, że temat powróci w czerwcu. Pytani przez nas o zdanie w tej sprawie radny Krzysztof Okliński i radny Piotr Płudowski, który głosował przeciw zdjęciu tego punktu z porządku obrad, mówią: