Grzegorz Szymczak

13 grudnia 1981 roku komunistyczna władza wypowiedziała narodowi wojnę. Na ulice wyjechały czołgi, zamilkły telefony, wprowadzono godzinę milicyjną. 37 lat później, z inicjatywy starosty garwolińskiego i przewodniczącego oddziału „Solidarności” zorganizowano rocznicowe obchody, których głównym punktem była Msza św. odprawiona w kolegiacie Przemienienia Pańskiego.

13 grudnia

13 grudnia 1981 roku komunistyczna władza wypowiedziała narodowi wojnę. Na ulice wyjechały czołgi, zamilkły telefony, wprowadzono godzinę milicyjną. 37 lat później, z inicjatywy starosty garwolińskiego i przewodniczącego oddziału „Solidarności” zorganizowano rocznicowe obchody, których głównym punktem była Msza św. odprawiona w kolegiacie Przemienienia Pańskiego.

sportowe podsumowanie

Podsumowanie współzawodnictwa szkół powiatu bialskiego.

Albert Baran

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku w garwolińskim Magistracie uruchomione zostanie Biuro Obsługi Interesanta. Tym samym samorząd wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i trendom obsługi petentów.

Pawel Marchela

Burmistrz Węgrowa nie ma obowiązku powoływania swojego zastępcy. W mieście przyjęło się jednak, że fotel jest zazwyczaj obsadzony. Od drugiej tury wyborów kandydatura pozstaje wielką niewiadomą, a sam burmistrz przyznaje, że w końcu wybierze zastępcę ale póki co nadal zapoznaje się z funkcjonowaniem urzędu. Zgodnie z zapewnieniami składanymi tuż po wyoborach - nowy wiceburmistrz ma być mieszkańcem Węgrowa.

zbiorka zywnosci

50 rodzin z gminy Leśna Podlaska otrzyma paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia. Paczki przekazywane są za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej głównie do osób starszych i samotnych. Paczki zostały przygotowane dzięki przeprowadzonej zbiórce żywności zorganizowanej przez Zarząd Gminny PKPS w Leśnej Podlaskiej. Dodatkowo zakupiono produkty żywnościowe w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Oswiadczenie

Kłopotów z przebudową stadionu w Białej Podlaskiej ciąg dalszy… Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Michał Litwiniuk, poinformował o przyczynach odstąpienia od umowy z firmą realizującą tę inwestycję oraz o reakcji samej firmy, która jak się okazuje w wyznaczonym terminie dostarczyła do Urzędu Miasta obszerną dokumentację dotyczącą zarzutów kierowanych w jej stronę. Teraz władze miasta muszą się zapoznać z ta dokumentacją i podjąć decyzję co do dalszych losów miejskiego stadionu. Czy budowa stadionu będzie kontynuowana, czy firma wróci na plac budowy i czy nie ma obawy, że miasto poprzez zaistniałe opóźnienia straci dotację z Ministerstwa Sportu – na te pytania Prezydent nie udzielił konkretnych odpowiedzi, zasłaniając się koniecznością analizy dostarczonej do urzędu dokumentacji.

VLOG

Mieszkańcy naszego regionu w ostatnim czasie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Dużo mówi się o Marcinie Sójce, zwycięzcy „The Voice of Poland”. Nasz region może poszczycić się również sukcesem 18-letniej Pauliny Marciniak - uczennica Zespołu Szkół nr 6 w Siedlcach stworzyła VLOG historyczny, który zajął II miejsce w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej „Niezwyciężeni 1918-2018”

Waldemar Sabak

Jeszcze w tym roku zakończone zostaną dwie ekologiczne inwestycje realizowane w Górznie przy udziale środków z WFOŚiGW w Warszawie. 15 grudnia powinna zostać oddana inwestorowi budowa oczyszczalni ścieków, która kosztowała około 7 mln zł, a niebawem ścieżka edukacyjna wybudowana przy przedszkolu gminnym.