PARAFIANIE PODZIEKOWALI KS MARKOWI ZALEWSKIEMU

W niedzielę, 24 czerwca w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej oraz w kaplicy w Nakorach parafianie podziękowali ks. proboszczowi Markowi Zalewskiemu za 7 lat posługi kapłańskiej w Krynicy. Biskup siedlecki Kazimierz Gurda mianował ks. Marka Zalewskiego proboszczem parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie oraz dziekanem dekanatu grębkowskiego.

Janusz Koziol

Zarząd Powiatu Łukowskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie odbyło się na sesji 27 czerwca. Za było 16 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw.

Jerzy Rebek

Zgodnie z zaleceniem Kuratora Oświaty, radzyńskie przedszkole miejskie zostało podzielone na trzy oddzielne placówki. Zgodnie z obowiązującym prawem przedszkole może mieć maksymalnie sześć filii. Radzyńska instytucja miała ich aż dwanaście. Ogłoszono konkurs na dyrektorów nowych placówek, i z inicjatywy Kuratorium Oświaty go unieważniono.

Marek Chciałowski

Powiat Garwoliński otrzymał nagrodę II stopnia w prestiżowym konkursie „Budowa Roku 2017” , za realizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego. Jest to jedyny tego typu obiekt na Mazowszu i jeden z niewielu w Polsce tak wysoko oceniony przez profesjonalny sąd konkursowy. O szczegóły Waldemar Jaroń zapytał starostę Marka Chciałowskiego.

absolutorium

27 czerwca radni Gminy Kąkolewnica udzielili absolutorium wójtowi gminy za wykonanie budżetu gminy za 2017 rok. Zarówno Komisja Rewizyjna jak i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła działania wójta.

OSA

Gmina Borki otrzymała dofinansowanie w ramach ministerialnego programu OSA. Wkrótce podpisanie umowy. To jedyny samorząd w całym powiecie radzyńskim, który znalazł się w programie. O środki ubiegało się także miasto Radzyń Podlaski. Miejski projekt, zaplanowany na osiedlu Satuń, został odrzucony ze względów formalnych.

sesja

Zamiast ekologicznego kotła na zrębki drzewne w Radzyniu, będzie kolejny na węgiel. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zrezygnowało z budowy kotłowni na biomasę, bo nie znalazło wykonawcy. Wydało jednak 160 tysięcy złotych na dokumentację i kosztorys ekologicznej inwestycji.

Jerzy Rebek

Będzie zmiana na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Urząd Miasta ogłosił konkurs, do którego przystąpiła jedna kandydatka-obecna dyrektor Danuta Bukryj-Pałka. Nie uzyskała jednak rekomendacji komisji konkursowej.

JUBILEUSZ KS JANA KURKA

W niedzielę, 24 czerwca w parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie ks. prałat Jan Kurek sprawował uroczystą Eucharystię dziękczynną z racjI 60 – lecia kapłaństwa.