sesja

Na piątej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Garwolińskiego odwołano skarbnika i powołano nowego, desygnowano radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego przy staroście oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Radni podjęli też kilka innych uchwał.

PIOTR

Korespondencja z Panamy: Druga katecheza i powitanie Papieża Franciszka. Mówi Piotr z diecezji siedleckiej

OLA

Korespondencja z Panamy: Druga katecheza i powitanie Papieża Franciszka. Mówi Ola z diecezji siedlackiej

Ireneusz Goławski

W piątkowe popołudnie, 25 stycznia spotkali się członkowie Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków mieli wybrać prezesa i Zarząd Klubu, ale wyboru nie dokonano. Zdecydowano natomiast o ogłoszeniu przerwy w obradach do poniedziałku, 28 stycznia do godziny 17.00. Mówi Ireneusz Goławski

Burmistrz Piotr Płudowski

W piątkowe popołudnie, 25 stycznia spotkali się członkowie Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków mieli wybrać prezesa i Zarząd Klubu, ale wyboru nie dokonano. Zdecydowano natomiast o ogłoszeniu przerwy w obradach do poniedziałku, 28 stycznia do godziny 17.00. Mówi Burmistrz Piotr Płudowski

Sławomir Rzymowski

W piątkowe popołudnie, 25 stycznia spotkali się członkowie Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta Łuków”. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków mieli wybrać prezesa i Zarząd Klubu, ale wyboru nie dokonano. Zdecydowano natomiast o ogłoszeniu przerwy w obradach do poniedziałku, 28 stycznia do godziny 17.00. Mówi kurator Sławomir Rzymowski

Teatr Uwaga

W Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach w gminie Łuków, już od ponad dwóch lat w ramach terapii odbywają się zajęcia teatralne. Ich efektem jest działający z dużym powodzeniem Teatr Uwaga. Tworzą go podopieczni ośrodka oraz ich terapeuci, którzy wspólnie przygotowali kolejne przedstawienie. Tym razem jest to „Opowieść wigilijna”.

ROCZNIK

„Rocznik Liwski” Tom IX i „Studia genealogiczne” Tom III, to dwa wydawnictwa, które promowano w czwartek, 24 stycznia podczas spotkania w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Obie publikacje, choć różne, to jednak uzupełniają się nawzajem. Znaleźć w nich można szereg interesujących artykułów o tematyce związanej z historią i kulturą pogranicza mazowiecko-podlaskiego.

ZAKLAD

Od marca w Siedlcach ruszy Zakład Rękodzieła Artystycznego. To inicjatywa Fundacji Leny Grochowskiej, która od lat współpracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie podczas plenerów malarskich i konkursu sztuki nieprofesjonalnej „Szukamy Nikifora”.