Wojciech Zalewski

W Garwolinie realizowana jest duża inwestycja drogowa w centrum miasta. Dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, w ubiegłym roku zagospodarowano teren skweru imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w bieżącym wykonane zostaną nasadzenia i wymieniany będzie chodnik do ulicy 3 Maja i dalej do obwodnicy miasta. A co ze skrzyżowaniem na DK 76?

GMINA MIEDZYRZEC

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2020 roku zadań publicznych złożono 17 ofert na ponad 100 tys. złotych. Dofinansowanie otrzymało 14 ofert.

WIADUKT

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego narzekają na utrudnienia w ruchu powodowane często zamykanym przejazdem kolejowym na ul. Partyzantów.

ferie

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Ośrodki Kultury zachęcają w tym czasie dzieci i młodzież do skorzystania z przygotowanej oferty zajęć. I tak w poniedziałek 11 lutego w Łosicach można było zapoznać się z podstawami rytmiki.

Mariusz Osiak

Wójt gminy Łuków Mariusz Osiak informuje, że wkrótce dojdzie do kolejnej zmiany stawki za gospodarowanie odpadami. Po podwyżce wprowadzonej w lipcu ubiegłego roku, będzie kolejna. Koszty obsługi systemu wzrosły bowiem o ponad 70 procent.

Jerzy Jaron

Wójt zerwał umowę z firmą Building Engineering ze Szczecina, która wykonywała rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym za cztery miliony złotych. Wykonawca nie wywiązywał się z warunków umowy, a pod koniec ubiegłego roku zszedł z placu budowy. Gmina zapowiada skierowanie sprawy do sądu o zapłatę przez szczecińską spółkę 10 procent należnych kar umownych.

Mariusz Kucewicz _2

Trwają przygotowania do rozbudowy ul. Myśliwskiej w Łosicach wraz z utworzeniem mostu na rzece Toczna. Obecnie, jak informuje burmistrz Mariusz Kucewicz, samorząd uzyskał w tej sprawie decyzję środowiskową.

Mariusz Kucewicz

Trwają przygotowania do rozbudowy ul. Myśliwskiej w Łosicach wraz z utworzeniem mostu na rzece Toczna. Obecnie, jak informuje burmistrz Mariusz Kucewicz, samorząd uzyskał w tej sprawie decyzję środowiskową.

Mateusz Poplawski

Łukowski radny Mateusz Popławski złożył do biura Rady Miasta projekt uchwały zakładający zwiększenie ilości zezwoleń na sprzedaż wysokoprocentowego alkoholu. Dziś takich zezwoleń jest 22. Radny proponuje aby było ich 40.