Mariusz Osiak

Władze gminy Łuków złożyły wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i otrzymały 2 mln zł dofinansowania do budowy oczyszczalni w Gołaszynie. Jak mówi nam wójt Mariusz Osiak, to pierwszy ważny krok do realizacji długoletniego planu skanalizowania terenów gminy. Aby sfinansować budowę sieci kanalizacyjnej władze gminy zamierzają strać się o pożyczkę w wysokości 12 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

urologia

Wszystko wskazuje na to, że tak. Zamysł kierownictwa szpitala zyskał aprobatę autorytetu polskiej urologii prof. dr hab. n. med. Piotra Radziszewskiego, a przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych Henryk Kowalczyk zaangażował się w pozyskanie funduszy. Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z posłem Henrykiem Kowalczykiem i zastępcą dyrektora garwolińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Michałem Rękawkiem:

ALICJA

Alicja Dziurdziak, młoda łukowska wokalistka, wydała swój pierwszy singiel. Piosenka nosi tytuł „Czekam”.

oczyszczalnia

Czteromilionowe wsparcie do realizacji największej w ostatnich latach inwestycji, otrzymała gmina Maciejowice od samorządu województwa mazowieckiego. Umowę podpisano uroczyście 9 lipca w obecności niemal stu mieszkańców.

Piotr Pludowski

W czwartek 9 lipca odbyła się w Łukowie sesja Rady Miasta. Radni mieli do podjęcia dwie – nie licząc budżetu – najważniejsze uchwały w ciągu roku. Jedną w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania, a drugą w sprawie udzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu. Co do wotom zaufania radni powiedzieli nie. Natomiast uchwałę w sprawie absolutorium przyjęli jednogłośnie.

hymn

Konkurs na Hymn 40. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej został rozwiązany. Wygrał utwór pt. „Twoje fiat” autorstwa Ewy Iwaszko z grupy 15 b oraz Tomasza Szabrańskiego z grupy 15 a.

Szkola_Goclaw

Samorząd Mazowsza przyznał miastu i gminie Pilawa finansowe wsparcie w realizacji dużej inwestycji, jaką jest rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu. Koszt zadania to niemal 7 mln zł. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 9 lipca. Więcej w relacji dźwiękowej Waldemara Jaronia

Ryszard Domanski

Ulica o dodatkowym pasie, a nie bezpieczna ścieżka rowerowa – tak o będącej w przebudowie ulicy Niecieckiej mówią zaniepokojeni o swoje bezpieczeństwo mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego. Inwestycję nazywają hybrydą, czymś co według nich nie powinno w ogóle powstać na zabudowanym terenie miasta. Ulica, o której mowa realizowana jest w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, to wylotówka o natężonym ruchu w kierunku Jabłonny Lackiej.

mieszkaniec

Ulica o dodatkowym pasie, a nie bezpieczna ścieżka rowerowa – tak o będącej w przebudowie ulicy Niecieckiej mówią zaniepokojeni o swoje bezpieczeństwo mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego. Inwestycję nazywają hybrydą, czymś co według nich nie powinno w ogóle powstać na zabudowanym terenie miasta. Ulica, o której mowa realizowana jest w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, to wylotówka o natężonym ruchu w kierunku Jabłonny Lackiej.