Marcin Kolodziejczyk

Pomimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, nie ma opóźnień w realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę Garwolin. Trwa budowa dwóch świetlic wiejskich i rozbudowa przedszkola, natomiast trzy duże inwestycje drogowe zwiększą bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

POMOC

Uszyli już ponad 34 tysiące maseczek, które trafiły do służb medycznych, domów dziecka czy hospicjów. Wsparcie otrzymał także szpital w Parczewie. Grupa „Pomoc dla Służb Medycznych Lublin” działa na terenie całego województwa. Wolontariusze proszą o wsparcie finansowe, materiałowe i zasilanie swoich szeregów.

komendant Tomasz Majewski

W ostatnich dwóch miesiącach nie ma praktycznie dnia, aby straż pożarna nie wyjeżdżała do pożarów nieużytków i lasów. Tak dzieje się m.in. w powiecie łukowskim, gdzie odnotowano już ponad sto takich zdarzeń.

ks kan Grzegorz Suchodolski

Słowo do zebranych złożył także Biskup Nominat Grzegorz Suchodolski

ks Tomasz Kopraniuk

W imieniu wikariuszy parafii katedralnej podziękowania i życzenia złożył ks. Tomasz Kopraniuk.

Monika i Rajmund Orzylowscy

W imieniu rodzin życzenia złożyli Monika i Rajmund Orzyłowscy.

ks kanonik Kazimierz Chelstowski

Ks. kan. Grzegorz Suchodolski przez ponad 3,5 roku pełnił posługę proboszcza w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach. W związku z mianowaniem ks. Grzegorza Suchodolskiego biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, przestaje on pełnić funkcję proboszcza z dniem 30 kwietnia.

HOMILIA 25 kwietnia

„Sługa Boży biskup Ignacy Świrski był nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem Bożego Miłosierdzia” powiedział ks. Mariusz Świder. Postulator procesu beatyfikacyjnego byłego biskupa siedleckiego mówił o pasterzu, jako o wielkim czcicielu Bożego Miłosierdzia.

DRELOW

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” działając na wniosek oraz w porozumieniu z Gminą Drelów, rozpoczęło poczynając od 23 kwietnia 2020 r. napełnianie wodą z kanału Wieprz – Krzna tzw. „Nawodnika Szósteckiego”. Piętrzenie wód kanału będzie miało miejsce przez kilka najbliższych dni, w celu napełnienia, poczynając od tamy w Augustówce, rowów melioracyjnych na terenie gruntów użytkowanych rolniczo, w miejscowościach Przechodzisko, Łózki, Wólka Łózecka, Szóstka, Worsy oraz Drelów – Augustówka.