WIADUKT

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego narzekają na utrudnienia w ruchu powodowane często zamykanym przejazdem kolejowym na ul. Partyzantów.

ferie

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Ośrodki Kultury zachęcają w tym czasie dzieci i młodzież do skorzystania z przygotowanej oferty zajęć. I tak w poniedziałek 11 lutego w Łosicach można było zapoznać się z podstawami rytmiki.

Mariusz Osiak

Wójt gminy Łuków Mariusz Osiak informuje, że wkrótce dojdzie do kolejnej zmiany stawki za gospodarowanie odpadami. Po podwyżce wprowadzonej w lipcu ubiegłego roku, będzie kolejna. Koszty obsługi systemu wzrosły bowiem o ponad 70 procent.

Jerzy Jaron

Wójt zerwał umowę z firmą Building Engineering ze Szczecina, która wykonywała rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym za cztery miliony złotych. Wykonawca nie wywiązywał się z warunków umowy, a pod koniec ubiegłego roku zszedł z placu budowy. Gmina zapowiada skierowanie sprawy do sądu o zapłatę przez szczecińską spółkę 10 procent należnych kar umownych.

Mariusz Kucewicz _2

Trwają przygotowania do rozbudowy ul. Myśliwskiej w Łosicach wraz z utworzeniem mostu na rzece Toczna. Obecnie, jak informuje burmistrz Mariusz Kucewicz, samorząd uzyskał w tej sprawie decyzję środowiskową.

Mariusz Kucewicz

Trwają przygotowania do rozbudowy ul. Myśliwskiej w Łosicach wraz z utworzeniem mostu na rzece Toczna. Obecnie, jak informuje burmistrz Mariusz Kucewicz, samorząd uzyskał w tej sprawie decyzję środowiskową.

Mateusz Poplawski

Łukowski radny Mateusz Popławski złożył do biura Rady Miasta projekt uchwały zakładający zwiększenie ilości zezwoleń na sprzedaż wysokoprocentowego alkoholu. Dziś takich zezwoleń jest 22. Radny proponuje aby było ich 40.

Waldemar Sabak

Na tegoroczne inwestycje zapisano w budżecie gminy Górzno prawie sześć i pół miliona złotych. Największe środki przeznaczone zostaną na zadania związane z kanalizacją sanitarną i wodociągową. W planach jest też poprawa infrastruktury drogowej, dokończenie budowy świetlicy w Łąkach i wybudowanie domu strażaka w Samorządkach. Ważnym przedsięwzięciem jest również zmiana planu zagospodarowania gminy.

Poprawiny w Zasciankach

1 lutego w Domu Ludowym w Zaściankach koło Międzyrzeca Podlaskiego klub seniora zorganizował spotkanie zatytułowane „Wspomnienia przez pokolenia. Poprawiny w Zaściankach”.