Przemyslaw Kupka

Mateusz Grabda

Izabela Kliczek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie udzielił do tej pory wsparcia 117 osobom przebywającym na kwarantannie czy w izolacji domowej oraz 22 seniorom z terenu miasta. Odbywa się to w formie zakupu podstawowych artykułów spożywczych, higienicznych czy środków czystości, a seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą liczyć też na pomoc w załatwieniu koniecznych spraw, jak dokonaniu opłat czy wykupieniu leków.

Bartosz Tarachulski

Wojciech Kosowski

OSP Wygnanka

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnance (gmina Kąkolewnica) została włączana do krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego. 13 listopada 2020 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej rozpatrzył pozytywnie wniosek jednostki ochrony przeciwpożarowej o włączenie do KRSG.

Miedzyrzec Podlaski

Rada Gminy Międzyrzec Podlaski podjęła uchwałę o utworzeniu „Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim”. Dotychczas zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną odbywało się przez pracowników Urzędu Gminy.

podatki

Radni gminy Komarówka Podlaska przyjęli uchwały w sprawie wysokości stawek podatków, które będą obowiązywać w 2021 roku. Najważniejszym podatkiem dla mieszkańców wsi jest podatek rolny. W gminie Komarówka Podlaska będzie on na tegorocznym poziomie czyli w wysokości 100 zł. za hektar przeliczeniowy.

BURMISTRZ

Burmistrz Jerzy Rębek zakazał właścicielom posesji na terenie Radzynia oddawania odpadów biodegradowalnych w ilości większej niż sześć 120-litrowych worków miesięcznie. Burmistrz zaznacza, że w bieżącym roku drastycznie wzrosła masa takich odpadów. Jednocześnie zachęca do instalowania kompostowników. Zdaniem radnej Bożeny Lecyk ograniczenie nie ma odzwierciedlenia w prawie.