Urzad Gminy Olszanka

Zakończyły się prace związane z odnawianiem budynku Urzędu Gminy w Olszance. Teraz budynek Urzędu Gminy wygląda jak nowy i jest wizytówką stolicy gminy.

jednostka

Starania strażaków z Wygnanki koło Kąkolewnicy zostaną uwieńczone sukcesem. Jednostka zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na mocy zawartego trójstronnego porozumienia pomiędzy jednostką OSP, Państwową Strażą Pożarną i gminą. Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnance do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu oraz umożliwi dalszy rozwój jednostki.

spis

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada. Rolnicy mogą sami spisać się przez internet lub telefon. Do tej pory w gminie Trzebieszów spisało się zaledwie kilkanaście procent rolników. Większość rolników czeka na rachmistrzów spisowych ale ze względu na pandemię koronawirusa wywiady rachmistrzów w gospodarstwach rolnych zostały wstrzymane.

porozumienie

W Urzędzie Gminy w Trzebieszowie zostało podpisane Porozumienie Międzygminne w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2020-2030.

Lukasz Bogusz

Samorząd Żelechowa pozyskuje środki zewnętrzne i inwestuje w poprawę infrastruktury technicznej i społecznej gminy. Dotacje z rządowych i samorządowych funduszy sprawiają, że w każdym niemal sołectwie realizowane są mniejsze lub większe zadania inwestycyjne. Co z budową oczyszczalni?

Piotr Pludowski

Burmistrz Piotr Płudowski zwołał w czwartek 8 października konferencję prasową. Dotyczyła planów modernizacji Placu Narutowicza. Burmistrz spotkał się z mediami, aby odpowiedzieć na pismo radnych klubu PiS, którzy chcą aby zrezygnowano z likwidacji miejsc postojowych na placu.

Albina Lubian

Podczas zebrań sołeckich organizowanych w miesiącu wrześniu w gminie Pilawa, dyskutowano o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na poprawę życia mieszkańców. Poruszany był też problem niemal dwukrotnego wzrostu odpadów komunalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrz miasta i gminy Pilawa Albiną Łubian

PROTEST

Przez blisko dwie godziny wstrzymany był ruch w centrum Łukowa. W środę 7 października na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Piłsudskiego i Wyszyńskiego pojawiło się blisko 50 ciągników. Rolnicy, którzy nimi przyjechali, protestowali przeciwko tzw. „piątce Kaczyńskiego”.

protest

7 października rolnicy z powiatu bialskiego włączyli się do ogólnopolskiego protestu przeciwko nowelizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt. Protest rozpoczął się w Maniach.