Marcin Kolodziejczyk

Podobnie jest z placówkami oświatowymi w gminie Garwolin, które są gotowe na przyjęcie uczniów. W szkołach i przedszkolach zachowane będą reżimy sanitarne zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami. Wójt Marcin Kołodziejczyk jest przekonany, że wszystko będzie zgodnie z planem.

Jerzy Jaron

Wójt gminy Miastków Kościelny Jerzy Jaroń ma nadzieje, że zajęcia w szkołach, mimo wielu ograniczeń, będą przebiegały sprawnie i nie trzeba będzie podejmować działań ograniczających zajęcia. Szkoły są przygotowane od strony technicznej związanej z pandemią i technicznie do właściwego funkcjonowania w trudnym czasie.

Beata Talarek

Szkoły w gminie Żelechów też przygotowane są do rozpoczęcia roku szkolnego. Na przykład w żelechowskiej podstawówce nauka będzie w systemie dwuzmianowym, zmiany sal będą ograniczone. Podobnie w innych placówkach nie będzie przemieszczanie się uczniów pomiędzy salami- podkreśla sekretarz gminy Beata Talarek.

Jadwiga Mankowska

W trzech szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Garwolin, naukę podejmie ponad 2100 uczniów. Uczniowie zostaną pogrupowani wiekowo na piętrach, każda klasa będzie mieć zajęcia w jednej sali a nauczyciel będzie do uczniów przychodził, chyba, że lekcje prowadzone będą w grupach, natomiast wyjścia na korytarz regulowane- informuje Jadwiga Mańkowska, kierownik Wydziału Oświatowo- Społecznego w magistracie.

Albina Lubian

Według burmistrz Albiny Łubian, szkoły w mieście i gminie Pilawa są przygotowane do nowego roku szkolnego, chciaż obawy cały czas istnieją. Dyrektorzy wydają stosowne zarządzenia, z którymi powinni być zapoznani uczniowie i nauczyciele, obowiązywac będą w placówkach reżimy sanitarne. W większych obiektach uczniowie będą mieli swoje strefy, wszystkie wejścia do szkół będą czynne, a posiłki wydawane w postaci jednodaniowej.

wicestarosta Marek Ziedalski

1 września wszystkie szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat garwoliński zaczną normalne funkcjonowanie. Obowiązywać będzie tradycyjna forma kształcenia, a placówki oświatowe mają zorganizować pracę z uczniami tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia. Szkoły są przygotowane także na ewentualne prowadzenie zajęć w formie zdalnej czy hybrydowej.

Albina Lubian

Zakończyła się realizacja międzynarodowego projektu, w którym oprócz Pilawy, udział brały trzy ośrodki opieki społecznej z terenu Polski i partner z Włoch. Skierowany był do seniorów oraz ich nieformalnych opiekunów i ma przyczynić się do ograniczenia problemu przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrz miasta i gminy Pilawa Albiną Łubian.

Kazimierz Hawryluk

Gmina Stara Kornica przystąpiła do projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu przeprowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych. Na początku września, do każdego gospodarstwa domowego zostanie dostarczony pakiet konsultacyjny, składający się z: listu do mieszkańców, karty informacyjnej, druku wniosku formalnego oraz ulotki wraz z ankietą. Wypełnioną anonimową ankietę należy złożyć do 20 września.

Wojciech Zalewski

W stolicy powiatu wiele inwestuje się w infrastrukturę drogową. Budowane są i modernizowane kolejne odcinki dróg i chodników, ale powstają też nowe zatoki parkingowe. Dobiega końca przebudowa głównej ulicy miasta, na co miasto pozyskało wsparcie środkami zewnętrznymi. O realizowanych i planowanych do wykonania inwestycjach, z Wojciechem Zalewskim- kierownikiem Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego w magistracie rozmawia Waldemar Jaroń.