ks. Jacek Swiatek

16 listopada w Domu Księży Emerytów w Opolu Nowym w przededniu 90. urodzin, po długiej chorobie, zmarł ks. prałat Mieczysław Łuszczyński, wieloletni proboszcz parafii św. Stanisława BM w Siedlcach, Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. Zmarłego kapłana wspominają m.in. ks. kan. Andrzej Sochal - dyrektor Katolickiego Radia Podlasie oraz ks. dr Jacek Świątek - dyrektor I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach.

Marcin Zboina

W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest blisko cztery tysiące osób pozostających bez pracy, w tym niemal siedemset z prawem do zasiłku. Na różne formy pomocy dla pracodawców, w ramach tarczy antykryzysowej wydano prawie trzydzieści dwa miliony złotych.

Janina Ewa Orzelowska

Radni Rady Miasta w Węgrowie wsparli zamiar podziału województwa mazowieckiego. Wniosek w tej sprawie złożyła przewodnicząca Klubu PiS Beata Gashi. Poparło go 10 radnych. 5 było przeciw. - Przyjęte przez radnych PiS stanowisko to smutny – choć na szczęście odosobniony – przykład, jak polityka centralna niszczy samorządy, solidarność i zdrowy rozsądek – odpowiada marszałek Adam Struzik i przesyła obszerne wyjaśnienie w tej sprawie.

Krwawe Dni Miedzyrzeca

W Międzyrzecu Podlaskim od 25 lat odbywały się Marsze – Patrole upamiętniające Krwawe Dni Międzyrzeca. Ich głównym organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa Marszu-Patrolu nie było. Wczoraj (16 listopada) obchody 102. rocznicy Krwawych Dni Międzyrzeca były symboliczne.

wspomnienie

- Jego mocnym świadectwem, które zapamiętałem była głęboka wiara wyrażana poprzez gorliwą modlitwę - wspomina zmarłego ks. prałata Mieczysława Łuszczyńskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika, ks. kan. Andrzej Sochal, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie.

SAMORZADOWCY

Samorządowcy z powiatu łukowskiego liczą na wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożyli już odpowiednie wnioski i czekają na ich rozpatrzenie.

zastępca burmistrza Pawel Krasuski

W Urzędzie Miasta w Łukowie rozpoczęto prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zmieniany ma być plan dla terenów położonych w centrum.

Wieslaw Gaska

W gminie Borowie już od dziesięciu lat realizowane są inwestycje ze środków wyodrębnionych z budżetu na fundusz sołecki. W większości przeznaczane są one na wymianę oświetlenia ulicznego, remonty dróg gminnych, remonty i doposażenie świetlic wiejskich oraz urządzenie placów zabaw i inne zadania, które służą mieszkańcom danego sołectwa.

Ks. Wieslaw Mucka

Odszedł mąż, ojciec, nauczyciel i pasjonat. 9 listopada zmarł Śp. Wojciech Łocheński vel Ochnio - ceniony, wieloletni nauczyciel historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej. Znany też jako popularyzator historii Południowego Podlasia. Dziś, w parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej odbyło się ostatnie pożegnanie śp. Wojciecha Bocheńskiego vel Ochnio. Wśród osób, które wspominały śp. Wojciecha Łocheńskiego był m.in. ks. Wiesław Mućka dyrektor Katolickiego LO w Białej Podlaskiej.