audycja rolnicza

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisano umowę o utworzeniu Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. We wtorek 30 lipca stosowną umowę podpisali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz reprezentujący Bank Gospodarstwa Krajowego – członek Zarządu BGK Wojciech Hann.

studio pielgrzymkowe - gr. nr 6

Pierwszymi gośćmi studia pielgrzymkowego Katolickiego Radia Podlasie byli pątnicy z grupy nr 6 ze Zbuczyna. 2 sierpnia ks. Daniel Struczyk rozmawiał z Miłoszem, Urszulą, Ireną oraz z ks. Krzysztofem Niestierukiem - przewodnikiem gr. nr 6.

Albina Lubian

Gmina Pilawa jako jedyna z powiatu garwolińskiego nie otrzymała dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ złożony wniosek nie uzyskał rekomendacji wojewody mazowieckiego. Nie jest to pierwszy raz, kiedy samorząd Pilawy jest pomijany przez służby wojewody w dofinansowaniu, a dwa wnioski ze środków klęskowych pomimo pozytywnej weryfikacji komisji, od trzech lat czekają na realizację.

obwodnica

W 2018 roku wschodnia obwodnica Międzyrzeca została wpisana do wieloletniego programu finansowego województwa lubelskiego. Okazuje się, że założenia projektu nie są realizowane. Urząd Marszałkowski na ten rok nie ma zabezpieczonych środków na realizację tej inwestycji.

Umowa

Nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie i remont strażnicy w Leszczynach, a także modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 oraz nowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 2. 31 lipca w garwolińskim Magistracie podpisano umowy na realizację tych zadań, które współfinansowane będą z budżetu samorządu Mazowsza.

Homilia bp Dydycz

Krzysztof Chaberski

Szef siedleckich struktur Platformy Obywatelskiej Krzysztof Chaberski w rozmowie z Radiem Podlasie odniósł się między innymi do zarzutów pod swoim adresem w związku z objęciem funkcji wicedyrektora Muzeum Regionalnego. Mówił również o zbliżającej się kampanii wyborczej do Parlamentu.

komisja 2

Część radnych Rady Gminy Radzyń Podlaski chce remontu pałacu w Branicy Radzyńskiej. W zabytkowym obiekcie mieściła się szkoła podstawowa. Rok temu lekcje zostały przeniesione do świetlicy przez fatalny stan techniczny obiektu. Teraz Komisja Kultury, Oświaty i Sportu domaga się, by wójt pozyskał środki na odnowę pałacu.

komisja 1

Część radnych Rady Gminy Radzyń Podlaski chce remontu pałacu w Branicy Radzyńskiej. W zabytkowym obiekcie mieściła się szkoła podstawowa. Rok temu lekcje zostały przeniesione do świetlicy przez fatalny stan techniczny obiektu. Teraz Komisja Kultury, Oświaty i Sportu domaga się, by wójt pozyskał środki na odnowę pałacu.