DRELOW

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” działając na wniosek oraz w porozumieniu z Gminą Drelów, rozpoczęło poczynając od 23 kwietnia 2020 r. napełnianie wodą z kanału Wieprz – Krzna tzw. „Nawodnika Szósteckiego”. Piętrzenie wód kanału będzie miało miejsce przez kilka najbliższych dni, w celu napełnienia, poczynając od tamy w Augustówce, rowów melioracyjnych na terenie gruntów użytkowanych rolniczo, w miejscowościach Przechodzisko, Łózki, Wólka Łózecka, Szóstka, Worsy oraz Drelów – Augustówka.

Burmistrz Piotr Pludowski

Podczas sesji Rady Miasta, która odbywała się w Łukowie w czwartek 23 kwietnia, ze strony radnych pojawiły się pytania m.in. o to, jak samorząd może pomóc przedsiębiorcom w czasach epidemii. Radni pytali m.in. czy są już podania o zwolnienia z lokalnych podatków, m.in. od nieruchomości i środków transportu.

Wieslaw Mazurek

Gmina Radzyń Podlaski realizuje kolejne remonty drogowe. Do samorządu trafiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina współfinansuje wraz z powiatem odcinek Radzyń- Zbulitów- Wohyń.

Stanislaw Kostyra

Inwestycyjnym priorytetem samorządu gminy Trojanów jest poprawa infrastruktury drogowej. Każdego roku na te zadania przeznaczane są duże pieniądze, a w tym gmina pozyskała prawie milion złotych dofinansowania do modernizacji ponad dwukilometrowego odcinka drogi gminnej. Budowane jest też przedszkole, będą przydomowe oczyszczalnie ścieków i wymienione zostanie oświetlenie uliczne na energooszczędne.

Wieslaw Gaska

Gmina Borowie jako jeden z ośmiu samorządów powiatu garwolińskiego otrzymała niemal sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na poprawę infrastruktury drogowej. Poza tym, z innych źródeł pozyskano sześćdziesiąt tysięcy złotych na zakup komputerów do zdalnej nauki w szkołach prowadzonych przez gminę.

POWIAT GARWOLINSKI

Od 25 marca br. szkoły realizują zajęcia w systemie zdalnego nauczania i w związku z tym regulacji uległy zasady świadczenia pracy przez nauczycieli w tym okresie. Wiele kontrowersji budzi też wypłata nadgodzin i możliwość ich wypracowania w systemie pracy zdalnej.

Gmina Miedzyrzec

W związku z pandemią koronawirusa 22 kwietnia radni Rady Gminy Międzyrzec Podlaski na wniosek radnego Edwarda Koprona przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia wysokości diet radnych i wprowadzili diety ryczałtowe.

KAKOLEWNICA

Trwają prace związane z modernizacją 4 km odcinka drogi. Ponadto zostanie wykonany chodnik i do każdej zamieszkałej posesji zjazdy. Na zakończenie prac wykonawca ma czas do końca sierpnia br.

Iwona Kurowska

Po raz pierwszy w tym roku wprowadzono w powiecie garwolińskim elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Składając wniosek, uczniowie powinni wskazać trzy placówki, określić preferencje i złożyć stosowne dokumenty w systemie. Ma to zapewnić spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Przygotowano też elektroniczny przewodnik po szkołach.