Wieslaw Mazurek

Zakończyła się budowa świetlicy wiejskiej w Jaskach. Wartość całej inwestycji to 707 tysięcy złotych. Pompa ciepła w świetlicy kosztowała 58 tysięcy złotych.

Lukasz Bogusz

Budżet gminy Żelechów kształtuje się na poziomie ponad czterdziestu milionów złotych, a jego realizacja za ubiegły rok osiągnęła wskaźnik 97% procent. Zadłużenie gminy na koniec zeszłego roku wyniosło prawie 8,5 mln zł. Mimo tego realizowano wiele inwestycji, a do oświaty samorząd dołożył ponad 4mln zł.

dofinansowanie

Kolejne środki finansowe popłynęły do powiatu garwolińskiego. Tym razem blisko 2 mln zł przekazał mazowiecki samorząd miastu i gminom oraz powiatowi garwolińskiemu na remonty dróg, strażnic, a także wsparcie inicjatyw sołeckich. Relacja Waldemara Jaronia

plener

W podmiędzyrzeckich Krzymoszycach odbywa się X Środowiskowy Plener Malarski Międzyrzeckiego Klubu Miłośników Sztuki. Uczestniczy w nim 9 artystów związanych z Międzyrzecem Podlaskim. Komisarzem pleneru jest Andrzej Szczerbicki. Plener rozpoczął się 22 czerwca a zakończy 4 lipca. Z uczestnikami pleneru rozmawiał Sł. Karczewski.

Jerzy Rebek

W piątek, 26 czerwca w Radzyniu Podlaskim podpisano umowę na rewitalizację Pałacu Potockich i centrum miasta. Całe zadanie będzie kosztować ponad 28 mln złotych. Dokument podpisano w towarzystwie wicepremiera Jacka Sasina, marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i wicewojewody Roberta Gmitruczuka. Samorząd pozyskał duże dofinansowanie dzięki wpisaniu Pałacu na listę obiektów priorytetowych dla województwa lubelskiego. -Wykonaliśmy ogromną pracę, by stworzyć poprawny wniosek. Teraz czekają nas trzy intensywne lata prac nad rewitalizacja. Jesteśmy gotowi na to wyzwanie- mówił burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Anna Brzyska

W piątek, 26 czerwca w Radzyniu Podlaskim podpisano umowę na rewitalizację Pałacu Potockich i centrum miasta. Całe zadanie będzie kosztować ponad 28 mln złotych. Dokument podpisano w towarzystwie wicepremiera Jacka Sasina, marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i wicewojewody Roberta Gmitruczuka. Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Anna Brzyska chwaliła poziom projektu przygotowanego przez Radzyń. Jako uzasadnienie podawała wysoką punktację jaką osiągnął wniosek.

SZKOLA

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 cały czas realizowana była podstawa programowa za pomocą metod i technik kształcenia na odległość uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne. To było wyzwanie dla nauczycieli i ich uczniów.

Waldemar Sabak

Wozy trafią do gmin do 20 tys. mieszkańców, które w każdym województwie osiągną największą procentową frekwencję wyborczą w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Szansę mają więc wszystkie gminy powiatu garwolińskiego.

Agnieszka Pietrzak

Prelekcja na temat wpływu odżywiania na zdrowie, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, pożegnanie dotychczasowego opiekuna i przedstawienie nowego księdza wypełnią program spotkania przedstawicieli Koła Przyjaciół KRP. Rozgłośnia zaprasza w sobotę, 27 czerwca na spotkanie, które będzie miało miejsce w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy katedrze w Siedlcach. Mówi Agnieszka Pietrzak