woz strazacki

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostowie koło Huszlewa zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo ze zbiornikiem na wodę o pojemności 3 tysięcy litrów. Samochód kosztował 824 tysiące złotych.

burmistrz Piotr Pludowski

Łukowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu nowej placówki oświatowej, czyli Żłobka Miejskiego nr 1. Uchwałę podjęto na sesji, która odbywała się w czwartek 29 października.

Jerzy Jaron

Samorząd gminy planuje w listopadzie przeprowadzić termomodernizację budynków dwóch strażnic. Kilka dni temu podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji tych inwestycji. To kolejne obiekty użyteczności publicznej w gminie, poddane w ostatnich dwóch latach termomodernizacji.

Waldemar Kraska

Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem Podlasie mówił o przygotowaniach Rządu do walki z kolejną falą koronawirusa. Po raz kolejny zwrócił uwagę, że bez poważnego podejścia Polaków do obostrzeń sanitarnych, ta walka może być przegrana.

Dariusz Tarczynski

Miało być zrealizowane w tym roku, ale termin wykonania zadaszenia boiska piłkarskiego w Miętnem jest zagrożony. Wiąże się to ze złożonymi odwołaniami dwóch uczestników postępowania przetargowego na jego rozstrzygnięcie do Krajowej Izby Odwoławczej. Kiedy inwestycja ruszy?

Mostow_Huszlew

Na drodze powiatowej w z Mostowa w kierunku Huszlewa występują utrudnienia w ruchu. Wynikają one z prac związanych z modernizacją ponad kilometrowego odcinka drogi. Ta droga wymaga gruntownej przebudowy do samego Huszlewa.

SEWERYNOW

Sewerynów był ostatnią miejscowością w gminie Huszlew do której nie można było dojechać drogą utwardzoną. Gmina Huszlew na budowę 800 drogi z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskała 425 tys. zł dotacji.

Waldemar Sabak

Znacznych podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych mogą się spodziewać mieszkańcy gminy. Związane jest to między innymi ze zmianą przepisów, ale też ilością wygenerowanych przez mieszkańców odpadów i segregacją. Władze gminy planują w związku z tym wprowadzenie bonifikat za kompostowanie bioodpadów i... nie podnoszenie podatków lokalnych. Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem gminy Waldemarem Sabakiem.

Piotr Pludowski

Na ulicach Browarnej i Kanałowej w Łukowie trwają prace remontowe. To dwie drogowe inwestycje, na które władze miasta pozyskały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Mówi Piotr Pludowski