Zenon Stefanowski

Ponad milion złotych dotacji i dofinansowań do zakupu sprzętu specjalistycznego otrzymało pięć strażackich jednostek z gminy Kłoczew, w tym Ochotnicza Straż Pożarna z Wylezina wzbogaci się jeszcze w tym roku o nowy średni samochód ratowniczo- gaśniczy Volvo. Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z Zenonem Stefanowskim- wójtem gminy i jednocześnie prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłoczewie.

kowr_231020

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 23 października 2020 r.

WYSTAWA

W dniach 27 lipca – 8 sierpnia br. w podmiędzyrzeckich Krzymoszycach odbył się XX Ogólnopolski Plener Malarski. Wzięło w nim udział 13 artystów z całej Polski: Michał Borys, Mariusz Drzewiński, Grażyna Grabowska, Wiktor Jerzy Jędrzejak, Dorota Kulicka, Anna Świerbutowicz-Kawalec, Oryszyn, Andrzej Szczerbicki, Paulina Leszczyńska, Tomasz Świerbutowicz, Krzysztof Trzaska, Jacek Wojciechowski i Bożena Wójtowicz- Ślęzak...

Cezary Tudek

Program miejski 3+Liczna Rodzina funkcjonuje w Garwolinie już dziesięć lat i obecnie korzysta z niego 746 rodzin, dla których wydano ponad 3 tys. kart. Drugim z popularnych programów społecznych jest Garwolińska Karta Seniora, której beneficjanci mają podobne ulgi na przykład na zakup biletów wstępu na miejskie obiekty sportowe, w tym korzystanie z basenu miejskiego, siłowni.

Mariusz Osiak

Władze gminy Łuków złożyły dwa wnioski do Kancelarii Premiera. W ramach rządowej tarczy dla samorządów, chcą pozyskać pieniądze na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy.

PROTEST

21.10 rolnicy z powiatu garwolińskiego zjechali do Garwolin, by wyrazić swoje niezadowolenie wobec „Piątki dla zwierząt” ustawy, która zdaniem protestujących uderza w krajową gospodarkę. Jako formę protestu wybrali przejazd ciągnikami przez miasto, spowalniając w ten sposób ruch. Nie wykluczają jednak bardziej radykalnych działań.

Jaroslaw Wojtaszek

21 października rolnicy ponownie zablokowali drogi w naszym regionie. Protestowali przeciwko „piątce Kaczyńskiego”. Rolnicy z AgroUnii wyjechali m.in. na drogi krajowe i wojewódzkie na terenie powiatu łukowskiego.

Stanisław Kostyra

Ukazał się pierwszy numer pisma samorządowego „Trojanów- nasza gmina”, którego rolą jest przekazywanie informacji istotnych dla życia wspólnoty oraz tworzenie pozytywnego wizerunku trojanowskiej gminy i samorządu. W numerze jest bogaty przegląd prowadzonych inwestycji, informacje o pozyskanych środkach, planach oraz problemach i zmaganiach samorządu.

Miroslaw Walicki

W Miętnem uruchomiony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie garwolińskim, gdzie 35 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi, przez cały dzień objętych będzie opieką rehabilitacją i zajęciami warsztatowymi różnego typu. Na powstanie ośrodka powiat pozyskał milion złotych rządowej dotacji.