Jaroslaw Wojtaszek

21 października rolnicy ponownie zablokowali drogi w naszym regionie. Protestowali przeciwko „piątce Kaczyńskiego”. Rolnicy z AgroUnii wyjechali m.in. na drogi krajowe i wojewódzkie na terenie powiatu łukowskiego.

Stanisław Kostyra

Ukazał się pierwszy numer pisma samorządowego „Trojanów- nasza gmina”, którego rolą jest przekazywanie informacji istotnych dla życia wspólnoty oraz tworzenie pozytywnego wizerunku trojanowskiej gminy i samorządu. W numerze jest bogaty przegląd prowadzonych inwestycji, informacje o pozyskanych środkach, planach oraz problemach i zmaganiach samorządu.

Miroslaw Walicki

W Miętnem uruchomiony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie garwolińskim, gdzie 35 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi, przez cały dzień objętych będzie opieką rehabilitacją i zajęciami warsztatowymi różnego typu. Na powstanie ośrodka powiat pozyskał milion złotych rządowej dotacji.

Chwilo trwaj

„Chwilo trwaj”- to liczący siedemnaście osób taneczno-śpiewaczy zespół działający przy garwolińskim Klubie Seniora. Celem działania grupy jest integracja ludzi w średnim wieku, sposób na odmładzanie się i aktywność w różnych dziedzinach życia. Mimo pandemii, podejmują wiele inicjatyw w lokalnym środowisku, ale przede wszystkim dobrze się bawią.

symbolika miasta

Z inicjatywy Miłośników Historii Międzyrzeca ukazał się album zatytułowany „Symbolika miasta na przestrzeni lat. Herby, sztandary, chorągwie, medale, odznaczenia”. Inicjatorem tej publikacji był Mirosław Maraszek przy współudziale Marka Maleszyka.

mural

18 października na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokim koło Międzyrzeca został odsłonięty mural św. Jana Pawła II. Mural przedstawia papieża na tle gór z hasłem "Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd".

Marcin Kolodziejczyk

Ponad 1,3 mln zł bezzwrotnej dotacji otrzymała gmina Garwolin w ramach tarczy antykryzysowej. Środki przekazane przez rząd wykorzystane zostaną na rozszerzenie budowy kanalizacji w przemysłowych dzielnicach gminy oraz wymianę dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rębkowskiej. Gmina złożyła też wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji w ramach drugiego etapu dopłat z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

laptopy

Gmina Olszanka pozyskała 50 tysięcy złotych na zakup komputerów do szkół podstawowych publicznych, których organem prowadzącym jest gmina i niepublicznych prowadzonych przez stowarzyszenia.

Artur Skora

Wstrzymano przyjęcia pacjentów na oddziale internistyczno-kardiologicznym w szpitalu powiatowym w Węgrowie. Wczoraj była to jedna z ostatnich placówek na terenie wschodniego Mazowsza, która pracowała normalnie, dziś wiadomo, że u jedno z pracowników wykryto koronawirusa.