Kakolewnica

W przyszłym roku w gminie Kąkolewnica podatek rolny będzie wyższy o 5 zł. za jeden hektar przeliczeniowy. Podstawą naliczania podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ustalana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Radni obniżyli cenę żyta z 58 zł. 55 groszy do 40 zł za kwintal. W ubiegłym roku było 38 zł.

Waldemar Sabak

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Samorządkach, jako trzecia w gminie Górzno, włączona zostanie z początkiem nowego roku do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu, a także na dalszy rozwój jednostki.

Albina Lubian

Władze Pilawy zamierzają uruchomić żłobek, który będzie miał siedzibę w zaadaptowanym do tego budynku po byłej bibliotece zlokalizowanej w sąsiedztwie przedszkola. Inwestycja kosztować będzie przeszło 5 mln zł, ale za to przebudowane zostaną oba budynki i połączone w jeden.

Przemyslaw Kupka

Mateusz Grabda

Izabela Kliczek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie udzielił do tej pory wsparcia 117 osobom przebywającym na kwarantannie czy w izolacji domowej oraz 22 seniorom z terenu miasta. Odbywa się to w formie zakupu podstawowych artykułów spożywczych, higienicznych czy środków czystości, a seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą liczyć też na pomoc w załatwieniu koniecznych spraw, jak dokonaniu opłat czy wykupieniu leków.

Bartosz Tarachulski

Wojciech Kosowski

OSP Wygnanka

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnance (gmina Kąkolewnica) została włączana do krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego. 13 listopada 2020 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej rozpatrzył pozytywnie wniosek jednostki ochrony przeciwpożarowej o włączenie do KRSG.