• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

Teodor Mollov

Teodor Mollov - trener PGE MKK Siedlce

Mateusz Januszewski

Mateusz Januszewski - libero KPS Siedlce

Maciej Nowak

Maciej Nowak - II trener KPS Siedlce

Zenon Stefanowski

Reforma szkolnictwa wymaga od samorządów wielu przygotowań i podejmowania ważnych i nie zawsze popularnych decyzji. W trzech placówkach szkolnych prowadzonych przez gminę Kłoczew obniżony zostanie stopień organizacyjny do czwartej klasy, liczba godzin dydaktycznych ogółem ulegnie zmniejszeniu, przewidziane są redukcje w zatrudnieniu, ale żaden z nauczycieli pracy nie straci.

Maria Perek

Miasto Garwolin planuje przystąpić do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli ubiegać się o nawet 75 proc. dofinansowanie zakupu pieca o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

wod-kan

Kolejna próba wyjścia z impasu związanego z gospodarką wodno-ściekową w Łaskarzewie nie powiodła się. Teraz miasto będzie musiało zaciągnąć 1,5- milionowy kredyt, by zapłacić firmie Elmar nałożone przez sąd zobowiązanie pieniężne za modernizację stacji uzdatniania wody, którą miasto użytkuje od prawie 6 lat.

Marcin Pasik

- Uważam, że powinna zostać wprowadzona dwukadencyjność we władzach samorządowych – mówił Marcin Pasik w audycji „O Tym Się Mówi” na antenie Katolickiego Radia Podlasie.

Kwadrans 20 stycznia

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 20 stycznia

Blue Rain

Blue Rain