Jerzy Jaron

W maju rozpocznie się realizacja największej w gminie Miastków Kościelny inwestycji związanej z ochroną środowiska. Za niewiele ponad 4 mln zł, ale przy wydatnej pomocy finansowej WFOŚiGW zostanie rozbudowana i zmodernizowana gminna oczyszczalnia ścieków. Tym samym rozpoczął się proces kanalizowania kolejnych miejscowości.

Inspektro Ryszard Szklarz

Inspektor Ryszard Szklarz komendant łukowskiej policji z dniem 20 kwietnia odszedł na emeryturę. Na odprawie, podczas której odbyło się pożegnanie komendanta, obecny był m.in. Kondemnat Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Paweł Dobrodziej. Obowiązki szefa łukowskich policjantów powierzono do pełnienia zastępcy komendanta nadkomisarzowi Leszkowi Misiakowi.

Marek Chcialowski

Prace przy budowie nowej siedziby władz powiatu garwolińskiego idą pełną parą. Na placu budowy pracuje każdego dnia 40- 50 pracowników, by do końca listopada zakończyć inwestycję. Potem odbiory techniczne i w pierwszych miesiącach przyszłego roku przeprowadzą się tam wszystkie wydziały starostwa i jednostki organizacyjne powiatu.

Albina Lubian

Generalny remont i rozbudowa czeka pilawski MGOK. Przedsięwzięcie, które kosztować będzie ponad 7 mln zł, dofinansowanie zostanie kwotą prawie 3 mln zł pochodzącą ze środków unijnych. Budowa zakończy się w przyszłym roku, lecz na tym nie koniec inwestowania. Samorząd szykuje kolejny projekt inwestycyjny w centrum Pilawy.

KROTKOFALOWCY

18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalowca. 18 kwietnia 1925 roku została utworzona międzynarodowa organizacja ruchu krótkofalarskiego IARU (International Amateur Radio Union) . IARU reprezentuje krókofalowców wobec administracji. Od 1930 roku do IARU należy Polski Związek Krótkofalowców, który skupia nadawców z całego kraju. Polska jest podzielona na 9 okręgów. Każdy krótkofalowiec ma przydzielony swój jedyny niepowtarzalny znak. Składa się on z prefiksu i sufksu. Kim są krótkofalowcy? Na czym polega ich pasja? - z Karolem SP8HMZ rozmawia Sławek Karczewski.

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 13 kwietnia

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 13 kwietnia Obowiązek zwierania umów kontraktacyjnych na dostawę produktów rolnych ma wzmocnić pozycję producentów rolnych względem firm handlowych i przetwórczych. Polski rząd zdecydował się na wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych. Rozporządzenie i polska ustawa określa m.in. co powinna zawierać umowa miedzy rolnikiem a odbiorcą.

Tadeusz Mikulski

Prawdopodobnie na jesieni oddany zostanie do użytku zbiornik retencyjny budowany od trzech lat w Garwolinie. Będzie to możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym ostatnio z WFOŚiGW, które stanowią trzecią cześć oszacowanej na 18- 20 mln zł inwestycji.

INSPEKTOR

2177 spraw wpłynęły w ubiegłym roku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, w tym znaczna część to skargi i donosy na samowole budowlane. W przypadku ujawnienia postępowania niezgodnego z prawem nakładane są wysokie kary, ale to nie odstrasza innych.

DOM SAMOPOMOCY

12 kwietnia odbyło się przedświąteczne spotkanie dla podopiecznych Dziennego Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim. Padły na nim zapowiedzi zmian, które będą dotyczyły potrzebujących.