burmistrz Dariusz Szustek

Firma ze Stalowej Woli wygrała przetarg i będzie wykonywać prace nad łukowskim zalewem Zimna Woda. Cena jaką zaproponowała była najniższa. Pierwsza część rewitalizacji zalewu będzie kosztować budżet miasta 3,6 mln zł. We wtorek 23 maja zostały podpisane stosowne dokumenty, a wkrótce z firmą Budownictwo Wodne SP. Jawna ze Stalowej Woli zostanie podpisana szczegółowa umowa określająca m.in. harmonogram prac.

Biała Podl.: Studenci opanowali miasto

Maciejowice - oszczednosci

Budżet inwestycyjny gminy Maciejowice kurczy się. Przyczyną są zapisy wprowadzonej z początkiem roku w życie specustawy o centralizacji rozliczeń VAT, dzięki którym gmina będzie mogła odzyskać tylko trzecią cześć dotychczasowych rozliczeń. Samorząd szuka oszczędności w różnych sferach życia.

Stanislaw Kostyra

Inwestycyjnym priorytetem władz samorządowych Trojanowa jest modernizacja sieci dróg przebiegających przez gminę. Ich naprawa realizowana jest z funduszy gminy i pozyskanych z różnych źródeł zewnętrznych, a drogi powiatowe dofinansowywane są z budżetu gminy.

Marek Chcialowski

Starosta garwoliński Marek Chciałowski był gościem Marcina Jabłkowskiego w poniedziałkowym wydaniu audycji „O Tym Się Mówi”. W rozmowie pojawiły się kwestie wyciągania odpowiedzialności za wycinkę drzew przy szkole, obecności jednego z dyrektorów w pracy w stanie po spożyciu alkoholu i sytuacja lokalnego PKS.

Lidia Sopel Sereja

Gospodarka wodno- ściekowa jest zadaniem własnym gminy, zatem to na samorządzie spoczywa odpowiedzialność za realizację zadań w tym zakresie. Od siedmiu lat w Łaskarzewie są z tym poważne problemy i sytuacja staje się być bez wyjścia. W przypadku dalszego braku wspólnych działań organów gminy w tym zakresie, w mieście może być ustanowiony zarząd komisaryczny.

Wojciech Sobolewski

Blisko 100 osób bierze udział w V Sztafecie Niepodległości śladami ks. generała Stanisława Brzóski. Biegacze wyruszyli przed godziną 8.00 z Placu Narutowicza w Łukowie. Przed nimi 64 kilometry. Około godziny 15.00 dotrą do Sokołowa Podlaskiego.

OSP Wierzejki

Jubileuszowe uroczystości związane z 90. rocznicą utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzejkach koło Trzebieszowa odbyły się w minioną sobotę 20 maja.

WITOROZ

W Witorożu koło Drelowa odbyła się akcja poszukiwania pamiątek po parafii unickiej. Ponad 20- osobowa grupa poszukiwaczy miała do dyspozycji koparkę i wykrywacze do metalu. Głównym celem poszukiwań były dzwony unickie. Dzwonów nie udało się znaleźć, ale zostały odkryte inne pamiątki historyczne…