kleryk Michal

Ksiądz Robert i Kleryk Michał to pielgrzymkowi szeryfowie. Na dowód tego otrzymali specjalne odznaki. Pielgrzymi spotykają ich każdego dnia. Obaj pilnują na pielgrzymce porządku. Na czym polega ich służba?

aby dawac przyklad

Zapraszamy Państwa teraz do wysłuchania naszej kolejnej relacji z pielgrzymiego szlaku. Chcemy przedstawić Państwu brata Andrzeja i brata Adama. Obaj pochodzą z parafii Wiśniew i pielgrzymują na Jasną Górę w grupie 4.

ZUS

9 sierpnia tematem audycji „Emerytalne środy w Katolickim Radiu Podlasie” były: renta z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, emerytura pomostowa oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w kontekście obniżenia wieku emerytalnego.

pozdrowienia

Dziś, w naszej relacji z pielgrzymki odejdziemy trochę od przyjętej konwencji. Chodzi o to, że grupa 9B z Łaskarzewa, której przewodzi ksiądz Adam Woźniak, przesyła za naszym pośrednictwem, pozdrowienia swoim najbliższym.

Waldemar Sabak

To między innymi realizacja proekologicznych inwestycji, edukacja, czy ostatnio wymiana starych pieców grzewczych na paliwa stałe na kotły gazowe lub opalane biomasą. Na to zadanie gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowe wsparcie w wysokości 40 tys. zł.

Wieslaw Gaska

Według zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego za ubiegły rok, gmina Borowie jest najbogatszą w powiecie garwolińskim. W kraju natomiast, na 2478 jednostek samorządu terytorialnego, sklasyfikowana została na 323 pozycji pod względem dochodów na jednego mieszkańca.

Wojciech Jakowiec

Do 7 października będzie realizowany ogólnopolski projekt „Różaniec do granic”. Według jego założeń na granicach Polski ma stanąć żywy łańcuch wiernych odmawiających różaniec w intencji naszej Ojczyzny i całego świata. Modlitwę poprzedza pielgrzymka wzdłuż obrzeży kraju. Od 13 maja do 7 października trasę 3,5 tys. kilometrów pokonują pielgrzymi z łódzkiej wspólnoty Bożego Miłosierdzia. Jednym z pątników, który od kilku dni przemierza wschodnią granicę Polski jest Wojciech Jakowiec. Obecnie członek wspólnoty wędruje z Kodnia w kierunku Janowa Podlaskiego. O swojej wędrówce opowiedział w rozmowie telefonicznej Kamilowi Skorupskiemu.

Sluzba liturgiczna

Relacjonując dla Państwa przebieg 37. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę zaglądamy z naszym mikrofonem również na zaplecze. Dziś chcemy przedstawić diakona Marcina Wesołowskiego ze służby liturgii.

Marek Chcialowski

Trwają remonty w szkołach prowadzonych przez powiat garwoliński, które kosztować będą prawie trzy miliony złotych. A niemal pięć milionów złotych powiat i placówki oświatowe pozyskały w ubiegłym roku szkolnym na projekty edukacyjne, które realizowane będą również w przyszłym roku przez ponad tysiąc uczniów.