Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Droga Krzyżowa – ROZWAŻANIA 11
2015-04-02 16:23:15 Artykuł czytany 6312 razy


Tekst Pani Elżbiety Myrchy Jachimczuk z Kotunia, który zwyciężył w tegorocznej  III edycji konkursu na Rozważania Drogi Krzyżowej, organizowanego przez Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl.


Chryste przychodzimy w roku poświęconym życiu konsekrowanemu. Każdy z nas ma powołanie do świętości, ale nie każdy odkrył już swoje powołanie życiowe. Św Franciszek z Asyżu poszukując drogi życiowej,  pewnego dnia przechodził koło kościoła świętego Damiana, który był prawie że w ruinie, zupełnie opuszczony. Prowadzony przez Ducha  św. wstępuje, żeby się pomodlić. wewnętrznie przemieniony, uada pokornie i pobożnie przed Ukrzyżowanym. Doznaje niezwykłych nawiedzeń łaski, tak że czuje się kimś innym, zanim wszedł. Oto obraz Chrystusa przemawia do niego osłupiałego z wrażenia, wołając go po imieniu: „Franciszku, idź, napraw mój dom, który, jak widzisz, cały idzie w ruinę”, dlatego i ja idąc po śladach męki Bożego Syna, całując Jego krzyż, wołam słowami jego modlitwy Świętego  aby rozpoznać moje powołanie i Wole Bożą w konkretnych życiowych sytuacjach :

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i
daj mi, Panie, prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.


Z Księgi proroka Jeremiasza

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina! (Jr 11,19)

Spróbuję sobie wyobrazić, co czuł Jezus w chwili wyroku wydanego przez Piłata, Bóg- człowiek, który przeszedł przez  życie, czyniąc dobro. Bywa, że zdarzają ci się sytuacje, gdzie sam oceniasz niewłaściwie innych, lub jesteś niesłusznie osądzony(a). Czy w takiej sytuacji potrafisz ze spokojem i godnością właściwie odpowiedzieć ? A kiedy i to nie pomaga zamilknąć? Tylko Bóg ma prawo sądzić człowieka a oto człowiek wszedł zuchwale w kompetencje Boga. Bywa, że zdarzają się sytuacje, gdzie sam(a) osądzam innych. Jednak takie osądzanie jest pułapką, która sprawia, że wydaje się, iż nie muszę się zmieniać, za to zmieniać się mają ci którzy są niewygodni, lub  też mi się naprzykrzają. Idąc  dalej w tym toku myślenia błędy i grzechy innych wydają się tak wielkie, że własnych nie potrafię już dostrzec. Czasem narzekam, że nic się nie zmienia w moim otoczeniu, chociaż wydaje mi się, iż czynię  dobro. Tymczasem nikt z moich przeciwników nie nawraca się. Wydawałoby się dziwna sytuacja, ale to jest  czas  w którym mogę przyjść i posłuchać mądrości płynącej z krzyża, pozwolić być skazanym,  co to tak naprawdę znaczy ? Spróbuję w swojej codzienności choć czasami nie udowadniać za wszelką cenę, że to ja mam rację, i powinienem (am) otrzymać to czy tamto. Pozwolę  prawdzie obronić się samej.  Chrystus  przesłuchiwany niesłusznie przez Piłata nie oskarżał nikogo, został  skazany, choć  przeszedł przez życie czyniąc dobrze wszystkim, a słowa Jego do dziś zdumiewają  cały świat. Milczenie bywa  czasem wychodzeniem poza samego siebie, gdy wszystko wokół, wydaje  się  krzyczeć, udowodnij, że masz  rację, pokaż, ile znaczysz, to nic, że  ktoś przez  ciebie płacze. Jakże dla takiej postawy dalekie a wręcz niedostępne są słowa Jezusa „Nikt nie miłuje bardziej, niż ten, gdy ktoś życie oddaje  za przyjaciół swoich.

Któryś za nas cierpiał Rany,

 Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.


Z księgi proroka  Izajasza
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. (Iz 53,4)

Nadeszło wypełnienie  wyroku, Chrystus  przyjmuje krzyż, choć nic złego nie uczynił by go nieść na Golgotę. Jezus niesie krzyż, chociaż nic i nikt nie  wydaje  się go do tego zachęcać.
Sens przyjęcia drewnianej belki jest niezmierzony. Oto owo skazanie i cierpienie jest zadośćuczynieniem za grzechy nasze i całego świata. Ile razy nie chciałam pomóc nikomu, zaraz też przychodziło wytłumaczenie, za to nikt nie zapłaci, jestem zmęczony(a) przecież oni nie zasłużyli na to.

Często zdarza mi się mieć  wiele oczekiwań  wobec innych, i dziwię się, że ten czy ów nie jest  dla mnie miły, źle mnie  traktuje, omija i w niczym nie pomaga.
Dlatego  od dziś choć nie czuje się winien(a) postaram się nieść brzemiona moich braci jak własne, pomyślę teraz o tych, którzy mnie w życiu zranili i tu w rozważaniu Chrystusowej męki wspomnę ich Imiona, będę wpatrywać się w Zbawiciela, który przebaczył do końca wszystkim, i z Jego przebaczenia zaczerpnę mocy, a w niepewności będę nieustanie wołać:

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA III:   Pan Jezus pierwszy raz upada.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

 
Z księgi proroka  Izajasza
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. (Iz 53,6)

Upadek, to pewna świadomość, że  coś przekroczyło moje  siły. Sam (a)  nie  dam rady, potrzebuję pomocy, ramienia, na którym się oprę, kogoś kto pomoże mi wstać, spojrzeć inaczej i iść  dalej.
To poznanie prawdziwego ja, swoich możliwości, a jednocześnie poczucie zależności od Boga, to czas naprawy relacji z Jezusem, który może działać we mnie i przez mnie o ile na  to pozwolę.
Upadek to  chwila zatrzymania podjęcia decyzji lub jej zmiany.
Czy przestraszę się ? A może jednak pójdę  dalej, śladami tego, który pokonał swój ból i lęk miłością samego Boga. Przecież moc  w słabości się  doskonali. Postaram się po upadku wyobrazić podobną sytuację, i już  teraz pomyślę jak zachowam  się  następnym razem, a jeszcze bardziej co uczyniłby Jezus na  moim miejscu. Panie potrzebuję Twego światła i mocy dlatego wołam:

 
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA IV:   Pan Jezus spotyka Matkę swoją.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Z  księgi  lamentacji

Jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem! Z czym cię porównać, by cię pocieszyć? Dziewico, Córo Syjonu, gdyż zagłada twoja
wielka jak morze. Któż cię uleczy? (Lm 2,13)

Spotkanie to obecność. Wzrok spotyka  wzrok. To  wzrok Matki Miłosierdzia, która  chce i właśnie  to  czyni wsiąść  boleść  Syna  na siebie.
Matko która nas znasz, i nie tylko znasz, ale także rozumiesz. Doświadczasz wszystkich możliwych  cierpień, dlatego każdy znajdzie u Ciebie pocieszenie. Odtąd nie  jesteśmy  samotni i bezbronni mamy Matkę, od której czerpiemy wzór  wierności bo jak nikt, Maryja zawsze pozostaje ufna i wierna Bogu, czyż jej pojawienie nie przypomniało o wierności Boga, który na pewno zrealizuje swój plan? Oto Jezus wypełni Jego misję zbawienia ludzkości, jednak owa misja prowadzi przez bolesną i krwawą drogę krzyżową. Idę z Tobą Matko, Ty pokazujesz, że ważna jest  obecność obok cierpiącego. Warto dla niego porzucić inne, często mniej ważne zajęcia, popatrzeć w oczy. Jak będzie mój wzrok ? Czy będzie to litość ? Może trochę pogardy, czy też Chrystusowe spojrzenie, które pochyla się nad słabszymi dając siłę i moc? Popatrzę na Jezusa, który zachęca mnie do przemiany.
Panie pragnę powrócić na drogę dobra i wiary dlatego wołam :

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA V:   Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Z  księgi Psalmów:

Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję.
Ugrzęzłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia,
trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa.
Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło,
osłabły moje oczy, gdy czekam na Boga mojego. (Ps 69,2-4)

Bóg mocny daje nam nową naukę. W zbawieniu dusz, potrzeba zaangażowania innych osób. W tej świętej wspólnocie zbawiania świata potrzebny był Bogu człowiek, najpierw przymuszony potem przemieniony. W mojej duszy nic się nie odmieni bez osobistego wysiłku, bez współdziałania z Łaską Bożą. Każdy, kto wiernie idzie za Jezusem, spotyka na swej drodze Cyrenejczyka. Dlatego potrzeba uznania swojej słabości, jak też przyjęcia pomocy kogoś, kto na pozór jest słabszy, albo mniej mądry, czy błyskotliwy od nas, a nawet kogoś, kto wydaje się iść w przeciwną stronę. Bóg ma swoje sposoby, by Ci których nam przeznaczył szli z nami w jednym kierunku, drogą prowadzącą do zbawienia dusz. Czy potrafię przyjąć ich pomoc? albo też czy mam zaufanie by powierzyć im zadanie do wykonania ? Czy  raczej myślę, że sam (a) zrobię to najlepiej? Może się zdarzyć też, iż  to my będziemy Cyrenejczykami i nas także będą chcieli zawrócić z drogi, aby w jedności z Chrystusem nieść krzyż. Czy poznałeś już Boży plan względem Ciebie? Jeśli nie to wpatrzony w krzyż Jego wołaj :


Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

Stacja VI:   Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.


K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Z  księgi proroka  Izajasza

On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.
Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć,
ani wyglądu, by się nam podobał.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. (Iz 53,2-3)

Czyn Weroniki ukazuje sens pomocy w sytuacji, gdzie na próżno można jej oczekiwać. Weronika zachęca do odważnych czynów, do otarcia łez, do oczyszczenia naszych bliźnich z często niesłusznych pomówień, złośliwości, oczyścić po to by przywrócić im godność jaką dał im Bóg w człowieczeństwie. Ewangelia po wszystkie czasy wspomina ten czyn. Otarcie twarzy, należy także do codziennych naszych czynności, jednak kiedy czynimy coś z miłością nabiera owa czynność innego wymiaru, czyni nas innymi ludźmi, bogatszymi i szczęśliwszymi. A jak to jest  ze mną? Czy znajdę czas aby pomóc  w potrzebie? Pocieszyć czy umocnić ? A jeśli sam(a) nie mam takiej możliwości czy stać mnie  na  dar modlitwy w intencji tych, których  czuję, że potrzebują pomocy ? Czy w moim życiu jest miejsce na małe gesty wobec innych ? Czy stanę po stronie pokrzywdzonego? Czy dołączę do drwiącego i oszczerczego tłumu ? Jeśli wybiorę obronę pokrzywdzonego, mogę mieć nadzieję, że napotkam oblicze mojego Pana, którego spojrzenie odnowi moje siły i przywróci pokój serca, niech moje  oblicze odbija na sobie światło oblicza Bożego.
 
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


STACJA VII:   Pan Jezus drugi raz upada.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.


Z  księgi proroka  Izajasza

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,
nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,
jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich. (Iz 53,7)

Oto Bóg leży w prochu ziemi. Jednak cenny kamień, choć  wrzucony w błoto nie traci swojej wartości.
Chrystus upada ponownie. Oto tu spotyka się słabość i moc. Słabość z powodu umęczenia, najbrutalniejszych ciosów zadanych przez żołnierzy i tych, którzy zdradzili i opuścili w tej drodze na miejsce ukrzyżowania. Moc-która pomimo wszystko zwycięża, Chrystus podnosi krzyż i idzie  dalej. Panie
Drugi upadek, zazwyczaj bardziej boli, przynosi uczucie niechęci nawet  do siebie  samego, nierzadko jest powodem do złości na innych, nie potrafimy wówczas uczynić ani  powiedzieć nic osobliwie miłego. Dzieje się tak wówczas, kiedy  chcemy sami pozałatwiać wszystkie sporawy, a nawet z upadku czy choroby wydaje nam się iż sami się podniesiemy.
użycz mi mocy, bym nie upadał(a) w realizacji Twojej woli w moim życiu.


Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad namiSTACJA VIII:   Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.


Z  księgi proroka  Izajasza

Na krótką chwilę porzuciłem ciebie Jerozolimo,
ale z ogromną miłością cię przygarnę.
W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze,
ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem,
mówi Pan, twój Odkupiciel. (Iz 54,7-8)

Jest żal, który prowadzi donikąd. Rozpamiętywanie słabości innych, naprawianie świata, nadmierne użalanie się nad sobą. Jezus wypowiada do kobiet słowa prawdy, która nie jest łatwa do przyjęcia.
Nieprzyjaciel nasz podsuwa niejednokrotnie myśli, po cóż  masz płakać nad swoimi grzechami, na to  zawsze przyjdzie czas, spójrz inni są o wiele  gorsi od ciebie. Najgorzej jeśli tego posłuchamy. Wówczas  zatrzymujemy się  w naszej drodze ku dobru i nie  zrobimy ani kroku dalej. I tak zwierciadło naszego życia pokrywa się kurzem, a nasze odbicie staje się coraz mniej wyraźne. Jezus zachęca nas do stanięcia w prawdzie o sobie, o swoich grzechach, a także do szczerego żalu za nie. Płacz, prawdziwa skrucha jest bardzo skutecznym narzędziem i otwiera nas na Boże Miłosierdzie. Pan przemawia do nas w swoim Słowie na kartach Pisma Św. A zatem zanim otworzę tę Świętą Księgę będę wołać przyjdź Duchu Św, napełnij serca swych wiernych i zapal w nas ogień Twojej miłości.


Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA IX:   Pan Jezus trzeci raz upada.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.


Z Księgi Psalmów
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrząsają głową:
Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,
niechże go wyrwie, jeśli go miłuje.
Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona;
Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.
policzyć mogę wszystkie moje kości.
A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
moje szaty dzielą między siebie
i los rzucają o moją suknię. (Ps 22,7-10. 18-19

Trzy to w języku hebrajskim liczba doskonała, liczba najczęściej wspominana w Piśmie Świętym. Wskazuje na pełnię, komplementarność, jedność. Kiedy się pojawia, znaczy to, że coś dzieje się w całej rozciągłości i nie ma już miejsca na suplementy, dodatki, poprawki, na żadne „ale”. I tym razem nasz Pan podnosi się i zdaje się mówić do nas : choćbyś upadł najniżej powstań, idź  droga która ci wyznaczyłem,  choć ludzie  wciąż  będą pamiętać i szybko nie  zapomną twoich win, ty wołaj do Mnie: „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, w swym utrapieniu i na dnie rozpaczy, a moje miłosierdzie ogarnie Cię wszędzie i w każdym położeniu. Po cóż wołać? Właśnie  po to, by móc usłyszeć - dziś będziesz ze mną  w raju.  Każdy upadek może być przynieść także jeszcze większy żal za  grzechy, jeszcze większą gorliwość w nawróceniu się ,wreszcie jeszcze większą miłość do Zbawiciela, który znów przebaczył i kolejny raz daje nam nową szansę. Co z nią  zrobisz ?
Jezu padający na  ziemie ufam Tobie i wołam:

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA X:   Pan Jezus z szat obnażony.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.


Z Księgi Psalmów
Rozlany jestem jak woda
i rozłączają się wszystkie moje kości;
jak wosk się staje moje serce,
we wnętrzu moim topnieje.
Moje gardło suche jak skorupa,
język mój przywiera do podniebienia,
kładziesz mnie w prochu śmierci. (Ps 22,15-16)

Chrystus, Syn Boży przyszedł  na Ziemię nie mając swojego domu, jako ktoś najbardziej ubogi, jednocześnie jednak jest to Bóg, który karmi ptaki niebieskie i  przyodziewa lilie polne.
Teraz zostaje pozbawiony nawet swojej szaty, i tak jak w przyjściu na ziemię był ubogi także umiera bardzo ubogi. Bóg  obnażony oddający wszystko, tymczasem ja uważam, że moje  zdolności i umiejętności są dla mnie, Chrystus przypomina, iż  wszystko co posiadamy, każda nasza umiejętność, jest po to, by czynić ten świat lepszym i piękniejszym. To talenty, z których będziemy  rozliczeni. A jeśli ich w  sobie nie odnajduję, zadam sobie trud poszukiwania.

Za  ile  srebrników Jezus mieszkający w człowieku jest  sprzedawany ?Ludzkie ciało dziś staje się przedmiotem handlu i bezwstydu. Brak skromności, poszanowania, poczucia granic przyzwoitości staje się poważnym zagrożeniem dla czystości, i kłamstwem nieprzyjaciela, który nie szczędzi oszczerstw i mówi jeśli nie będziesz się  tak ubierać nikt  na Ciebie nie spojrzy z zainteresowaniem, jeśli nie porzucisz tych gierek, nieprzyzwoitych filmów, alkoholu czy innych nałogów twoje życie będzie jałowe. Tymczasem wszyscy, którzy nie poszli za jego głosem, lecz porzucili swoje złe  przyzwyczajenia mają pokój i radość w sercu, więcej czasu i lepsze  relacje międzyludzkie. Chryste odarty z szat  na krzyżu polecam  Ci  wszystkich uwikłanych  w  grzech pornografii, cudzołóstwa i różnych  form  nieczystości, niech oświeci ich Twoje Światło, że  ciało ludzkie jest Świątynią Ducha Św, a tam nie ma miejsca na grzech.


Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA XI:   Pan Jezus przybity do krzyża.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją ś STACJA XII:   Pan Jezus umiera na krzyżu.

Z Księgi Psalmów
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
Ocal od miecza moje życie,
z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro,
- wysłuchaj mnie!
Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia: (Ps 22,20-23)

Pełna bólu stacja. Przybicie gwoździami. Tłum patrzy i niejeden wątpi. Z różnych stron  spośród  tłumu padają  szyderstwa. Wielkie jest cierpienie Zbawiciela. Rany od  tych, których  się umiłowało  bolą najbardziej. Każdy  z nas doświadcza porzucenia, czy słów, które bardzo bolą. Często nie  potrafimy słuchać lub dajemy odpowiedź, bez  wysiłku zrozumienia  drugiej strony. Na krzyżu wisi czysty baranek bez  skazy i nie  znajduje zrozumienia i współczucia.  Dzięki Niemu  moje grzechy zostały przybite do krzyża, to właśnie dzięki Chrystusowi. Moje  grzechy mówią o mojej słabości, ale  też o lęku i słabej  wierze. Chrystus, aby wygrać walkę o nasze zbawienie, pozwala przybić swe najświętsze Ciało do krzyża. Chwała dokona się później. Teraz w powietrzu słychać rozdzierający krzyk Boga Człowieka. Zapamiętam ten krzyk, pomyślę o grzechu, który powtarza się od spowiedzi do spowiedzi ? Co jest najgorsze w moim życiu ? czym zasmucam Zbawiciela i całe moje otoczenie? Dziś właśnie z tym chcę skończyć, wierząc, że wraz z Tobą Chryste został mój grzech przybity do krzyża. Chryste niech moc Twoja spłynie na mnie, podnieś mnie z grzechu.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA XII:   Pan Jezus umiera na krzyżu.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył. wiat odkupić raczył.

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: "Eli, Eli, lema sabachthani?", to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: "On Eliasza woła". Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: "Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić". A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

Na koniec  Jezus otrzymuje ocet do picia zamiast napoju. Modli się za  swoich katów, powierza swego Ducha Ojcu i umiera. Pada Jego ostanie słowo -wykonało się. W ten sposób wypełnia się misterium cierpienia Jezusa na drzewie krzyża. Śmierci Jezusa towarzyszą nadzwyczajne zjawiska. Oto zasłona przybytku rozdarła się, a ludziom otworzyły się oczy. Teraz z lękiem wyznają, że ten prawdziwie był Synem Bożym.

Jakże niełatwo naśladować przebaczenie Pana, ja potrafię się gniewać za najmniejszą uwagę na swój temat, czasem latami nie będę się odzywać, bo serce jest pełne jadu i nie potrafi przebaczyć. Konanie Chrystusa ukazuje, że przebaczyć trzeba aż do końca, aby stać  się wolnym miłującym i szczęśliwym człowiekiem. A jeśli jakieś dawne wspomnienie powróci i znów poczujemy ból krzywdy? Nawet wtedy nie ma powodu do paniki. Możemy poprosić Jezusa powtórnie: “Panie, myślałem, że przebaczyłem tej osobie całkowicie, ale widzę teraz, że jeszcze nie. Proszę, pomóż mi wybaczyć do końca wszystkie przewinienia tego człowieka. Przebaczam mu i postanawiam nie okazywać mu mojej złości i niechęci, jakie jeszcze wciąż mogą we mnie być. Udziel mu w obfitości swego błogosławieństwa”.
Oto stoję pod Twym krzyżem mój Królu, by oddać Ci dziękczynienie. Niech moje serce będzie pełne wdzięczności. Chryste przez twa mękę i śmierć na krzyżu niech umrą we mnie wszystkie złe pragnienia aby moje serce mogło przyjąć Twoją wolę.
Dlatego oddaję  Ci moje  serce, proszę  uczyń  je  sercem  pełnym miłości, gotowym do służby Tobie i braciom.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA XIII:   Pan Jezus zdjęty z krzyża.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.


Z księgi proroka  Izajasza
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy,
i posiądzie możnych jako zdobycz,
za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców.
A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. (Iz 53,10-12)

Matko naszego Pana. Przytulasz martwe ciało swojego Syna, ostry miecz bólu przebija Twoje serce. Miłość Boga do człowieka ma ogromną cenę, aby go odkupić Jezus przyjął tak wielkie cierpienie,
hańbiącej śmierci na krzyżu. Będę przy Tobie Matko, nie przestając dziękować Tobie za wytrwałość na drodze krzyża aż do końca. Będę wraz z Tobą smucić się, ale też z nadzieją, czekać na niedzielny poranek, kiedy Syn twój zmartwychwstanie i odtąd wszystko będzie już nowe.
Matko, która nas ukochałaś, mimo naszych słabości, uczymy się od Ciebie miłować tych, którzy nam  czynią zło. Po czym poznać, że naśladujemy Ciebie ? Gdy jesteśmy w stanie kochać tego, kto zawinił.
Dlatego Matko pięknej Miłości, Matko mojego serca czuwaj nad sercem moim i pomóż mi je przemienić.

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

STACJA XIV:   Pan Jezus złożony w grobie.

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
W: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.

Z  księgi  Psalmów

Prawica Pańska moc okazuje,
prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje.
Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu.

Nadszedł czas wielkiego bólu miłujących Chrystusa, to czas, gdzie wiara próbuje się w cierpieniu.
To złożenie Jezusowego ciała przypomina nam, że grób to miejsce gdzie stajemy się ziarnem, które musi obumrzeć, aby przynieść plon. Miejsce  to jest tylko  przejściem, to czas, w którym na wzór Chrystusowego ciała, nasze ciało spoczywa we wnętrzu ziemi, czekając na powtórne przyjście Pana.
„Zasiewa się zniszczalne — powstaje zaś niezniszczalne, sieje się niechwalebne — powstaje chwalebne; sieje się słabe — powstaje mocne”.
Pomyślę o jutrze już  dziś powierzę ją Jezusowi, spróbuję wraz  z nim już teraz ją budować.
Wstaję i idę za Panem i Ojcem Życia, za Ojcem, którego mam nadzieję  spotkać  w niebie.
Jezu, udziel mi łaski i wytrwania w swoim powołaniu życiowym, a tym którzy go jeszcze nie odkryli, pozwól, przez Twoje Miłosierdzie  poznać je i wypełnić aż  do końca, dlatego proszę ;

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


Chryste  wielbimy Ciebie  za dar naszego zbawienia, poprzez mękę i krzyż.
Świat dalej potrzebuje bożych żniwiarzy.
Wierzymy, że męka Twoja stanie  się posiewem nowych powołań  do życia kapłańskiego i zakonnego.
Dlatego prosimy Cię oświeć nas swoim boskim światłem, ucisz nasze  serce aby mogło usłyszeć Twój głos : Pójdź  za mną.  Amen.
W intencjach Ojca Świętego celem dostąpienia odpustu:
Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu…


-----------------------------------------
Rozważania Pani Elżbiety w wykonaniu pracowników rozgłośni zostały wyemitowane na antenie Katolickiego Radia Podlasie w Wielki Piątek, 3 kwietnia.

wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


foto

Opieka koordynowana w Przychodni Centrum Pilotaż POZ PLUS
2020-08-07 12:15:07 Kategoria:

Opieka koordynowana w Przychodni Centrum Pilotaż POZ PLUS to program realizowany w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

więcej »
foto

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami...
2020-08-07 09:39:15 Kategoria:

Publikujemy kolejny materiał filmowy promujący dobry wizerunek osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie w ramach projektu pn. „Wsparcie samodzielności...

więcej »
foto

Poznaj korzyści kształcenia w Siedleckim Medyku
2020-08-06 11:39:51 Kategoria:

Siedlecki Medyk to niekwestionowany lider w kształceniu kadry medycznej i społecznej, a od kilku lat również w branży kosmetycznej. W 2020 roku otrzymał status laureata w...

więcej »
foto

Siedlecka Klinika Ekspresów zaprasza klientów i...
2020-08-05 07:42:11 Kategoria:

W 2019 r. sprzedało się w Polsce prawie 500 tys. ekspresów, a kawę w ziarnach kupuje już 30 proc. gospodarstw domowych. Rynek kawowy w naszym kraju rozwija się bardzo...

więcej »
foto

Tani kredyt konsolidacyjny - jak szukać?
2020-08-04 08:18:04 Kategoria:

Zobowiązanie kredytowe posiada już co drugi dorosły Polak. Okazuje się, że kredyty różnego rodzaju są wręcz powszechne. Wszystko za sprawą coraz lepszych ofert...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Transmisje Duchowej Pielgrzymki na antenie Radia Podlasie
2020-07-30 12:04:17 Kategoria:

Od 2 do 13 sierpnia w ramach 40. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę Katolickie Radio Podlasie będzie transmitować nabożeństwa i konferencje Duchowej...

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoSierpień 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

ŁUKÓW, 01.08

„Powstanie Warszawskie” w łukowskim amfiteatrze

więcej »

ŁUKÓW, 01.08

Łuków: obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

więcej »

GARWOLIN, 01.08

Garwolin: oddadzą hołd powstańcom

więcej »
2

ŁUKÓW, 02.08

Łukowska giełda kolekcjonerów

więcej »

DROHICZYN, 02.08

Msza Św. trydencka w Drohiczynie

więcej »

ŁUKÓW, 02.08

Festiwal Baniek Mydlanych w Łukowie

więcej »
3 4

GARWOLIN, 04.08

Pierwsze z cyklu spotkanie historyczne w Miętnem

więcej »
5 6 7

ŁOSICE, 07.08

Nadbużański Festiwal Teatrów Dziecięcych GADUCHA

więcej »

RADZYŃ, 07.08

Kino na leżakach w Ulanie - Majoracie

więcej »
8

ŁOSICE, 08.08

Nadbużański Festiwal Teatrów Dziecięcych GADUCHA

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.08

MOK Summer Music Festival 2020

więcej »

ŁOSICE, 09.08

Nadbużański Festiwal Teatrów Dziecięcych GADUCHA

więcej »

ŁUKÓW, 09.08

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 09.08

Uroczystość odpustowa w Budzieszynie

więcej »

RADZYŃ, 09.08

Powstała wyjątkowa publikacja o Lisiowólce

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 09.08

XIV Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych - Pod Siedlcami w Wiśniewie

więcej »
10 11 12 13 14

POWIAT BIALSKI, 14.08

Uroczystości odpustowe Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Sanktuarium Leśniańskim

więcej »
15

POWIAT BIALSKI, 15.08

Uroczystości odpustowe Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Sanktuarium Leśniańskim

więcej »
16

SIEMIATYCZE, 16.08

Siemiatycka Wieczorna Dycha – nowy termin

więcej »
17 18 19 20 21 22 23

POWIAT BIALSKI, 23.08

19 lipca i 23 sierpnia na Placu Partyzantów w Janowie Podlaskim odbędzie się Pchli Targ

więcej »
24 25 26 27 28 29 30
31

Najnowsze Informacje